Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Увс аймгийн 2013 оны төсвийн тодотголын тухай илтгэл. Илтгэгч: СТСХ-ийн дарга Ч.Энхбаяр

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0045үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image0046Image0047Image0048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: