Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймагт 2013 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.6_Page_2 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.1.6_Page_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: