Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дэлгэцийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on May 29, 2012

Баянзүрх дүүргийн төр, захиргааны ордны нэгдүгээр давхарт байдаг нэг цэгийн үйлчилгээний заалны самбарт өлгөөстэй дэлгэцэн дээр сурталчилгааны баримтат кино гарч байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: