Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘2014 оны батлагдсан төсөв’

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Хөвсгөл  2014 оны төсөв (3)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

    Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөвт ирэх онд 15069,6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцож байгаа бөгөөд нийт орлогын 93,9 хувийг татварын орлогоор, 3,5 хувийг татварын бус орлогоор, 2,6 хувийг хөрөнгийн орлогоор бүрдүүлэхээр байна.

     Ан агнах зөвшөөрлийн хураамжаас орох орлогыг ахуйн зориулалтаар цагаан зээрийг Засгийн газрын 2011 оны 25 дугаар тогтоолоор 1 цагаан зээрийн зөвшөөрлийн хураамж 100.0 мянган төгрөг, тусгай зориулалтаар аргаль агнах тооцоог Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолоор 1 аргаль 2000 ам.долларын төлбөр тогтоосныг үндэслэн тооцож 41.2 сая төгрөгийн орлогыг оруулахаар төлөвлөжээ.

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 24, 2014

                                 Нийслэлийн 2014 оны төсөв

                                                                                                                              /Мянган төгрөгөөр/

д/д

Хотын төсвийн нийт орлого

485959061.4

1.

Төсвийн орлого

 

1.1 Татварын орлого

460649429.8

 

422907506.0

 

 

 

 

 

1.1.1

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

339917400.0

 

1.1.2

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-17500000.0

 

1.1.3

Үл хөдлөх  эд хөрөнгийн албан татвар

29170406.0

 

1.1.4

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

19266100.0

 

1.1.5

Газрын төлбөрийн орлого

50243600.0

 

 

Үүнээс: Газрын төлбөр

25243600.0

 

 

              Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт

25000000.0

 

1.1.6

Ус ашигласны төлбөр

1750000.0

 

1.1.7

Ойгоос мод ашигласны төлбөр

60000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Татварын бус орлого

37741923.8

 

1.2.1

Хувьцааны ногдол ашиг

404715.0

 

1.2.2

Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр

1140000.0

 

1.2.3

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

1.2.4

Авто зам ашигласны төлбөр

9320000.0

 

1.2.5

Хүү торгуулийн орлого

12505000.0

 

1.2.6

Ангилагдаагүй бусад орлого

120000.0

 

1.2.7

 

Өмч хувьчлалын орлого

7500000.0

2.

Тусламжийн орлого

25309631.6

 

2.1

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг

19504141.9

 

2.2

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

5751649.8

 

2.3

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого

53839.9

 

Хоёр. Нийслэлийн 2014 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

2.1

Нийслэлийн Засаг дарга

478149429.8

2.1.1

Харьяагазар, агентлагуудын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

471397221.0

 

2.1.1.1

Нийслэлийн Татварын газар

396103906.0

 

2.1.1.2

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар

59293315.0

 

2.1.1.3

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

280000.0

 

2.1.1.4

Замын Цагдаагийн газар

2400000.0

 

2.1.1.5

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

900000.0

 

2.1.1.6

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

60000.0

 

2.1.1.7

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар

1200000.0

 

2.1.1.8

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

200000.0

 

2.1.1.9

Авто замын газар

9200000.0

 

2.1.1.10

Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл

120000.0

 

2.1.1.11

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

1340000.0

 

2.1.1.12

Нийслэлийн Аудитын газар

300000.0

2.1.2

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

2.1.2.1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

30000.0

 

2.1.2.2

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

6000.0

 

2.1.2.3

Мэдээллийн технологийн газар

10000.0

 

2.1.2.4

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

6500.0

 

2.1.2.6

Соёлын төв өргөө

1349531.2

 

2.1.2.7

Хотын тээврийн татварын тасаг

135817.6

 

2.1.2.8

Нийтлэг үйлчилгээний газар

490000.0

 

2.1.2.9

Авто замын газар

2170000.0

 

2.1.2.10

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

75000.0

 

2.1.2.11

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ

83200.0

 

2.1.2.12

Улаанбаатар чуулга

102000.0

 

2.1.2.13

Нийслэлийн Тээврийн газар

774800.0

 

2.1.2.13

Архивийн газар

20000.0

 

2.1.2.14

Монголын Хүүхдийн ордон

600000.0

 

2.1.2.15

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

624360.0

 

2.1.2.16

Худалдан авах ажиллагааны газар

110000.0

 

2.1.2.17

Эдийн засгийн Хөгжлийн газар

15000.0

 

2.1.2.18

Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж

150000.0

  Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар аймгууд 2014 оны батлагдсан төсвөө орон нутгийнхаа цахим хуудсанд байрлуулж ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн Багануур, Баянзүрх, Багахангай, Баянгол, Хан-Уул дүүргүүд 2014 оны батлагдсан төсвөө цахим хуудсандаа ил тод болгон нийтлээгүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in Багануур, Багахангай, Баянгол, Баянзүрх дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Налайх дүүргийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

налайх +_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in Налайх дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

чингэлтэй 1 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Завхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Сүхбаатар дүүрэг 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

сонгинохайрхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

143

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

Сэлэнгэ 2014 төсөв батлах ИТХ тогтоол

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сэлэнгэ | Tagged: | Leave a Comment »

Өвөрхангай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

   2014 онд Өвөрхангай аймгийн төсөв нийт дүнгээрээ 71 орчим тэрбумаар батлагджээ.Үүнээс 13.2 тэрбум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө бөгөөд хамгийн үр дүнтэй, хэрэгжих боломжтой ажлуудад зарцуулна гэдгийг аймгийн удирдлагууд үзсэн байна. Өнгөрсөн онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажил удааширч, зарим хөрөнгийг эргүүлэн татахад хүргэсэн учраас 2014 онд гүйцэтгэж буй ажилд богино хугацаагаар хяналт үнэлгээ хийж ажиллах гэнэ.

өвөрхангай 2014 төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2014 төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

өмнөговь 2014 төсөв 1 өмнөговь 2014 төсөв 2

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

Image (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

001

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дорнод 2014 төсөв Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дархан төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсөв: Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсвийн төсөлд аймгийн суурь орлогыг 3800,3 сая төгрөгөөр, суурь зардлыг 4133,8 сая улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэгийг 333,5 сая төгрөгөөр, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 6569,3 сая, ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн дүнг 7911,2 сая төгрөгөөр баталжээ.

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

говь сүмбэр 2014 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Булган аймгийн 2014 оны  төсвийн тодотголоор улсын төсвөөс авах татаасыг 3,3 тэр бум төгрөгөөр нэмэгдүүлээгүй нөхцөлд, сумдыг бүрэн санхүүжүүлж чадахгүйд хүрнэ гэж үзэв.

Тус аймагт “Монгол улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн 35,2 дахь заалтыг үндэслэн Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох болон хугацаа сунгахад 214 Аж ахуйн нэгжээс 36,6 сая төгрөгийн орлогыг тэмдэгтийн хураамжийн орлогоор оруулахаар тооцлоо.  Гэвч, энэхүү төлөвлөсөн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд эрсдэл учирч  магадгүй гэнэ.

Учир нь 2014 онд ус ашигласны төлбөрийн орлого Сангийн яамнаас 12701,9 сая төгрөгөөр хянагдсан боловч, 2014 оны төсвийн төслийг өргөн барьсаны дараа Засгийн газрын 2013 оны 09 сарын 21-ний өдрийн 326, 327 тоот тогтоол гарч усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ, ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр шинэчлэгдэн батлагдсан аж.

Үүнтэй уялдуулан Эрдэнэт үйлдвэр ХХК болон уул уурхайн компаниудаас орох ус ашигласны төлбөрийн орлогыг дээрхи тогтоолын дагуу тооцоход 9341,1 сая төгрөг болж Сангийн яамны хянагдсан дүнгээс 3360,8 сая төгрөгөөр буурахаар байгаа. Энэ талаар төсвийн хэлэлцүүлгийн явцад УИХ болон Сангийн яаманд холбогдох тооцоолол саналыг хүргүүлсэн байна.

 

 Булган 2014 төсөв батлах ИТХ-ын тогтоол  (1 )

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны нэгдүгээр сарын байдлаар төсвийн орлогод  нийт 460.4 сая төгрөг төвлөрөхөөс 463.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 3 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.  Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 26.5 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөө 30.7 хувиар буурч, төсөвт татварын бус орлогоор 18.4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Орон нутгийн төсвийн 239 байгууллага нийт 3824.2 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 498.8 сая төгрөгөөр бага зарцуулалттай ажилласан байна.

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв батлагдлаа 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

4 Баянөлгий 2014 төсөв батлах тогтоол

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 12, 2013

https://iltodtusuv.files.wordpress.com/2013/12/c3aac3a6c3b2.jpg

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсвийн төслийн тухай мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн орон нутгийн 2014 оны төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

ОРОН-НУТГИЙН-2014-ОНЫ-ТӨСВИЙН-ТӨСӨЛhttp://khentii.mn/index.html

 

 

 

Posted in Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсвийн нийт орлого 57,7 тэрбум төгрөг байгаагийн 8,5 хувь буюу 4,9 тэрбум нь татварын орлого,0,2 хувь буюу 1,2 тэрбум нь татварын бус орлого, 91,3 хувь буюу 51,6 төгрөг нь дээд шатны төсвөөс авах тусламжийн орлого эзлэж байна.

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналын бүх шатанд ил тод байдлыг хангуулах зорилтын хүрээнд “Төсвийн тухай хууль”-ийн дагуу ОНХС-гийн санхүүжилтээр хийгдэх ажлуудын саналыг иргэдээс авч эрэмблэн шат шатны ИТХ-уудаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.   Түүнчлэн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад салбарын чиглэлийн хуулиудад аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарын эрх үүргээр тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэдий ч төсвийн ерөнхийлэн захирагч өөрийн багцаас шууд санхүүжүүлэх боломж нь төсвийн шинэ хуулиар хаагдсан тодорхой ажлуудыг ОНХС-гийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас гаргуулахаар холбогдох агентлаг байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг  үндэслэн төсөвт тусгахаар төлөвлөжээ.

2.3Говьалтай 2014батлагдсан төсөв(1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн 2014 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

өмнөговь12.04_Page_3

Posted in Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »