Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Төсвийн гүйцэтгэл’

Төв аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Төв аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хэнтий  аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2012 оны аудиторын гэрчилгээ (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Ховд аймгийн 2012 оны  аудиторын дүгнэлт (1)

 

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2012 оны  аудиторын дүгнэлт (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Орхон аймгийн  2012 оны  аудиторын  дүгнэлт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2012 оны адиторын гэрчилгээ

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт::

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн 2012 оны аудитын дүгнэлт  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Булган аймгийн 2012оны  аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

https://i0.wp.com/www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

http://www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

http://www.dornod.gov.mn/content/3815

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771270.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771357.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2013 оны 1-р улирлын үзүүлэлтүүд

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн орон нутгийн 2013 оны төсвийн 11-р сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2013 оны төсөв батлах тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo: Ulsiin Ih delguur umnuh talbaigaa tseverlej bgaa ni ...

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2013 оны төсвийн тодотгол хийх тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (32) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (24) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсөв

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (18) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2013 оны аудитын тайлангийн тухай

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Doc1

Posted in Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »