Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘тусламж’

Төв аймгийн 90 жилийн ойд зориулан хандив өргөсөн иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Төв аймгийн  2013оны  Хандив (2) Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: , | Leave a Comment »

Орхон аймагт 2013 онд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Орхон аймгийн 2013 онд гадаадын зээл тусламжаар хийж буй төслийн судалгаа, танилцуулга (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: , | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 90 жилийн ойн хандивын зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: , | Leave a Comment »