Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Орон нутгийн хөгжлийн сан’

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл ,арга хэмжээний жагсаалт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт   (2) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэл, нийслэлийн Багахангай,Багануур, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүд 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх арга хэмжээний жагсаалтаа дүүргийнхээ цахим хуудсанд нийтэлж ,олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Энэ онд нийслэлийн 9 дүүрэгт Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 24,9 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ. Эдгээрээс дүүрэг бүрт хувиарлалт хийсэн бөгөөд дүүргүүд тухайн  хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах төслийн жагсаалтаа Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүллээ.

   Өнөөдрийн байдлаар 7 дүүрэг төслийн жагсаалтаа хүргүүлсэн бол Багануур, Хан-Уул дүүрэг жагсаалтаа ирүүлээгүй байгаа талаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас мэдээлсэн юм. Мөн дүүргүүд хугацаа хожимдолгүй төслийн жагсаалтаа хүргүүлж, батлуулсан тохиолдолд хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт, тендер зарлан ажил эхлэх боломжтой болно. Өнгөрсөн жилүүдэд хугацаа алдаж материал ирүүлснээс шалтгаалан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд он дамжих тохиолдол цөөнгүй гарсан тул дүүргийн удирдлагууд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг албаныхан сануулжээ.

Posted in Багахангай, Баянзүрх дүүрэг, Налайх дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймагт 2014 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалтаа аймгийнхаа  цахим хуудсанд нийтэлж ил тод болгоогүй байна. 

Хэнтий 2014 ОНХС улсын төсвөөр хийгдэх ажлын жагсаалт

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хөвсгөл 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Орхон 2014 ОНХС_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Завхан аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны хуваарилалт

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | 1 Comment »

Дундговь аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дундговь 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

дорнод 2014 ОНХС 1

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дархан-Уул 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Булган 2014 ОНХС  жагсаалт  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсвийн  суурь орлого, зарлагын зөрүү 266,3 мянган төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэхээр тооцсоны дагуу аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11175,3 сая төгрөгийн хөрөнгө төвлөрнө.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 40 хувь буюу 4470,1 сая төгрөгийг аймагт, 60 хувь буюу 6705,2 сая төгрөгийг сумдад хуваарилсан ба сумын хүн амын тоо, нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ гэсэн итгэлцүүрээр Засгийн газраас тогтоосон аргачлалын дагуу тооцож сум бүрт хуваариллаа.  

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Говьсүмбэр 2013 ОНХС  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлэг:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

   Нийслэлийн  2014 оны төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын асуудлаар иргэдээс санал авах зорилгоор “Иргэний оролцоотой төсөв-2014”   асуулга, хэлэлцүүлгийг  2013 оны 11 дүгээр сарын 5-наас 14-ны өдрүүдэд нийслэлийн хороодод зохион байгуулсан.

Нийслэлийн Засаг даргын “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай А/984 дугаартай захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын өрх бүрээс санал авч, хэлэлцүүлэх ажил өрнөсөн. Төсвийн төсөлд санал авах хуудсыг дээрх хугацаанд   нийслэлийн 152 хорооны өрх бүрт тарааж, бөглөсөн саналын хуудсыг цуглуулан, автомат машинаар уншуулсан юм.  “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах удирдамжийн дагуу саналын хуудсыг хороод бүрээс хувь тэнцүүлж 20 хувийг нь түүвэрлэн  дүнг нэгтгэх бөгөөд хамгийн олон санал авсан ажлуудыг эрэмбэлэн жагсаажээ. Ажлын хэсгийн мэдээгээр 152 хорооноос  64 052  /20%/ санал асуулгын хуудас ирж автомат машинд уншуулснаас  58 394 санал асуулгын хуудасны дүн гарчээ. Харин 1.6% нь буюу 5 118 хуудас хүчингүй болсон байна. Саналын хуудсыг гэр хорооллын өрх, орон сууцны өрх гэсэн 2 хувилбартайгаар тарааснаас 41 хувь нь цэцэрлэг барих саналыг сонгожээ.

Мөн гэр хорооллын өрхийн 40,9 хувь нь цэвэр бохир усан хангамж, орон сууцны өрхийн 40,1 хувь нь нэгдсэн граж, авто зогсоолтой болох шаардлагатай гэж үзэн саналаа өгсөн байна. Түүнчлэн тохижилтын чиглэлээр саналаа өгсөн гэр хорооллын өрхийн 45,5 хувь нь гэрэлтүүлэг, орон сууцын өрхийн 44,1 хувь нь ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэн санал өгчээ.

 УБ. Иргэний оролцоотой төсөв-2014. Саналын хуудас

Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

   Чингэлтэй дүүрэг 2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас  гудамж хороодын тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажилд дийлэнх хөрөнгө оруулалтаа хуваарилсан байна. Хороодын гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт 1 442 013,8 мянган төгрөг, бичил цэцэрлэг тохижилтод 971 033,9 мянган төгрөг, явган хүний зам сайжруулахад 624 390 мянган төгрөг, ундны усны худаг гаргахад 174 004 мянган төгрөг төсөвлөгдсөн ажээ.

Image (7)

Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on February 8, 2014

Архангай аймгийн ОНХС-аас энэ онд Цэцэрлэг хотыг хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2.586 тэрбум  төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ.

Үүнээс гудамжны гэрэлтүүлэгт 200 сая, явган замд 127.5 сая,  авто зам тавихад 530 саяыг нь зарцуулна. Түүнчлэн Булган уулын хамгаалалтын бүсэд 90 сая, Булган хангай хорооллын 58 га талбайн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад 121 сая, Баян булагийн ам урд Тамирын голын орчинд усны эх үүсвэрийн судалгаа хийж тогтооход 40 сая гээд олон бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахаар төлөвлөжээ.

Нэгдсэн эмнэлэгт хүүхдийн амьсгалын аппарат байрлуулахад  120 сая, Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар баг буюу Цэцэрлэг хотын баруун хойд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ахмад настан, хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг идэвхтэй өнгөрүүлэх тоглоомын талбай бүхий амралтын цогцолбор байгуулахад 60 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх ажээ. 

Мөн 2013 оны” Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн төлөвлөлтөнд туссан боловч хэрэгжээгүй 2014 онд шилжиж буй төвийн гэрлэн дохио камержуулалтад 100 сая, нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэхэд  43.5 сая, Эрдэнэбулган сумын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад 17.5 сая төгрөгийг тус тус зарцуулахаар задаргаа хийжээ.

7.2 архангай 2014 оны худалдан авах төлөвлөгөө_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

9 архангай 2014онд ОНХСтөсөл хөтөлбөрийн жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 3, 2014

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2013 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 4/3 дугаар хуралдааны  дөрөвдүгээр хавсралт
2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт
                                        /мян.төг/
д/д Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Хэрэгжих хугацаа            Төсөвт өртөг                 2014 онд санхүүжих
1 Даланзадгад суманд 200 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга барих
2014   1 800 000,0                   1 751 271,7
2 Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж,
байрыг засварлах, тохижуулах
2014     300 000,0                      300 000,0
3 Шинэ суурьшлын бүсд дулаан түгээх төв ЦТП-4 болон гадна
дулааны гол тараагуур шугам барих
2014   4 770 000,0                   2 000 000,0
4 Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын
ЦДШ, дэд станцыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх
2014   7 200 000,0                   3 600 000,0
5 Даланзадгад, Баяновоо сумын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын цахилгааны
шугам өргөтгөж, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр барих
2014     435 700,0                      435 700,0
6 Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлж, шинэ
суурьшлын бүсийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг барих
ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
2014 854000                      854 000,0
7 Даланзадгад Шинэ суурьшлын бүсэд  2,3 -р ЦТП ажлыг дуусгах 2013-2014     496 000,0                      198 000,0
8 Даланзадгад шинэ суурьшлын бүсийн 10 кВт-ын 4.18 км
шугамын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
2013-2014   1 520 000,0                      299 700,0
9 Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт
эргүүлийн машинаар хангах, эргүүлийн автомашины тоог нэмэгдүүлэх
2014                   60 000,0                        60 000,0
ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтын дүн  17435 700,0

https://iltodtusuv.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-өлгий аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on December 23, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on December 17, 2013

 

https://iltodtusuv.files.wordpress.com/2013/12/d185d0bed0b2d0b4-d0b0d0b9d0bcd0b3d0b8d0b9d0bd-d0bed180d0bed0bd-d0bdd183d182d0b3d0b8d0b9d0bd-d185d3a9d0b3d0b6d0bbd0b8d0b9d0bd-d181d0b0.jpg

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image (12)

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ,барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын тогтоол: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (10) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн оролцоотой төсөв-2014 оны санал асуулгын дүн

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0953 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20ond%20aimgiin%20oron%20nutgiin%20hugjliin%20sangaas%20heregjuuleh%20arga%20hemjee.pdf

Posted in Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »