Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Засаг даргын нөөц хөрөнгө’

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Хөвсгөл аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны 12-р сарын зарлагын мэдээ

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Ховд аймгийн ЗДНС-ийн  2014 оны төсөв

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2014 оны тооцоо

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Орхон аймгийн ДЗНС-гийн 2013 оны хуваарилагдаагүй зардлын жагсаалт   (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорнод аймгийн ЗДНС-ийн 2014 оны төсөв (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорноговь аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны гүйцэтгэлийн тайлан  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (4) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Булган аймгийн ЗДНС-ийн2013 оны тайлан  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Архангай аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан   (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0956 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »