Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Хан-Уул дүүрэг’ Category

Нийслэл, нийслэлийн Багахангай,Багануур, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүд 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх арга хэмжээний жагсаалтаа дүүргийнхээ цахим хуудсанд нийтэлж ,олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Энэ онд нийслэлийн 9 дүүрэгт Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 24,9 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ. Эдгээрээс дүүрэг бүрт хувиарлалт хийсэн бөгөөд дүүргүүд тухайн  хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах төслийн жагсаалтаа Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүллээ.

   Өнөөдрийн байдлаар 7 дүүрэг төслийн жагсаалтаа хүргүүлсэн бол Багануур, Хан-Уул дүүрэг жагсаалтаа ирүүлээгүй байгаа талаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас мэдээлсэн юм. Мөн дүүргүүд хугацаа хожимдолгүй төслийн жагсаалтаа хүргүүлж, батлуулсан тохиолдолд хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт, тендер зарлан ажил эхлэх боломжтой болно. Өнгөрсөн жилүүдэд хугацаа алдаж материал ирүүлснээс шалтгаалан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд он дамжих тохиолдол цөөнгүй гарсан тул дүүргийн удирдлагууд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг албаныхан сануулжээ.

Posted in Багахангай, Баянзүрх дүүрэг, Налайх дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн Багануур, Баянзүрх, Багахангай, Баянгол, Хан-Уул дүүргүүд 2014 оны батлагдсан төсвөө цахим хуудсандаа ил тод болгон нийтлээгүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in Багануур, Багахангай, Баянгол, Баянзүрх дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүрэгт 2013 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (37)

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2013 оны төсвийн тодотгол хийх тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (32) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (24) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсөв

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (18) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын тогтоол: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (10) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2011 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын хийсэн дүгнэлт

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Audit dugnelt HUD tailan 2011_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 2012 оны төсөв баталсан тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 2012 оны төсөв баталсан тогтоол

Posted in УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »