Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сонгинохайрхан дүүрэг’ Category

Нийслэл, нийслэлийн Багахангай,Багануур, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүд 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх арга хэмжээний жагсаалтаа дүүргийнхээ цахим хуудсанд нийтэлж ,олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Энэ онд нийслэлийн 9 дүүрэгт Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 24,9 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ. Эдгээрээс дүүрэг бүрт хувиарлалт хийсэн бөгөөд дүүргүүд тухайн  хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах төслийн жагсаалтаа Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүллээ.

   Өнөөдрийн байдлаар 7 дүүрэг төслийн жагсаалтаа хүргүүлсэн бол Багануур, Хан-Уул дүүрэг жагсаалтаа ирүүлээгүй байгаа талаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас мэдээлсэн юм. Мөн дүүргүүд хугацаа хожимдолгүй төслийн жагсаалтаа хүргүүлж, батлуулсан тохиолдолд хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт, тендер зарлан ажил эхлэх боломжтой болно. Өнгөрсөн жилүүдэд хугацаа алдаж материал ирүүлснээс шалтгаалан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд он дамжих тохиолдол цөөнгүй гарсан тул дүүргийн удирдлагууд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг албаныхан сануулжээ.

Posted in Багахангай, Баянзүрх дүүрэг, Налайх дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

сонгинохайрхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0956 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн оролцоотой төсөв-2014 оны санал асуулгын дүн

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0953 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын талаарх хэлэлцүүлэг явуулж байна

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

2014_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн тендер шалгаруулалтын үр дүн

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

http://www.shd.mn/news.php?mid=21&nid=434

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2012 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Audit (1)_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »