Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘УЛААНБААТАР хот’ Category

Нийслэл, нийслэлийн Багахангай,Багануур, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүд 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх арга хэмжээний жагсаалтаа дүүргийнхээ цахим хуудсанд нийтэлж ,олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Энэ онд нийслэлийн 9 дүүрэгт Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 24,9 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ. Эдгээрээс дүүрэг бүрт хувиарлалт хийсэн бөгөөд дүүргүүд тухайн  хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах төслийн жагсаалтаа Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүллээ.

   Өнөөдрийн байдлаар 7 дүүрэг төслийн жагсаалтаа хүргүүлсэн бол Багануур, Хан-Уул дүүрэг жагсаалтаа ирүүлээгүй байгаа талаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас мэдээлсэн юм. Мөн дүүргүүд хугацаа хожимдолгүй төслийн жагсаалтаа хүргүүлж, батлуулсан тохиолдолд хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт, тендер зарлан ажил эхлэх боломжтой болно. Өнгөрсөн жилүүдэд хугацаа алдаж материал ирүүлснээс шалтгаалан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд он дамжих тохиолдол цөөнгүй гарсан тул дүүргийн удирдлагууд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг албаныхан сануулжээ.

Posted in Багахангай, Баянзүрх дүүрэг, Налайх дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 24, 2014

                                 Нийслэлийн 2014 оны төсөв

                                                                                                                              /Мянган төгрөгөөр/

д/д

Хотын төсвийн нийт орлого

485959061.4

1.

Төсвийн орлого

 

1.1 Татварын орлого

460649429.8

 

422907506.0

 

 

 

 

 

1.1.1

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

339917400.0

 

1.1.2

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-17500000.0

 

1.1.3

Үл хөдлөх  эд хөрөнгийн албан татвар

29170406.0

 

1.1.4

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

19266100.0

 

1.1.5

Газрын төлбөрийн орлого

50243600.0

 

 

Үүнээс: Газрын төлбөр

25243600.0

 

 

              Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт

25000000.0

 

1.1.6

Ус ашигласны төлбөр

1750000.0

 

1.1.7

Ойгоос мод ашигласны төлбөр

60000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Татварын бус орлого

37741923.8

 

1.2.1

Хувьцааны ногдол ашиг

404715.0

 

1.2.2

Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр

1140000.0

 

1.2.3

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

1.2.4

Авто зам ашигласны төлбөр

9320000.0

 

1.2.5

Хүү торгуулийн орлого

12505000.0

 

1.2.6

Ангилагдаагүй бусад орлого

120000.0

 

1.2.7

 

Өмч хувьчлалын орлого

7500000.0

2.

Тусламжийн орлого

25309631.6

 

2.1

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг

19504141.9

 

2.2

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

5751649.8

 

2.3

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого

53839.9

 

Хоёр. Нийслэлийн 2014 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

2.1

Нийслэлийн Засаг дарга

478149429.8

2.1.1

Харьяагазар, агентлагуудын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

471397221.0

 

2.1.1.1

Нийслэлийн Татварын газар

396103906.0

 

2.1.1.2

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар

59293315.0

 

2.1.1.3

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

280000.0

 

2.1.1.4

Замын Цагдаагийн газар

2400000.0

 

2.1.1.5

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

900000.0

 

2.1.1.6

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

60000.0

 

2.1.1.7

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар

1200000.0

 

2.1.1.8

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

200000.0

 

2.1.1.9

Авто замын газар

9200000.0

 

2.1.1.10

Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл

120000.0

 

2.1.1.11

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

1340000.0

 

2.1.1.12

Нийслэлийн Аудитын газар

300000.0

2.1.2

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

2.1.2.1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

30000.0

 

2.1.2.2

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

6000.0

 

2.1.2.3

Мэдээллийн технологийн газар

10000.0

 

2.1.2.4

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

6500.0

 

2.1.2.6

Соёлын төв өргөө

1349531.2

 

2.1.2.7

Хотын тээврийн татварын тасаг

135817.6

 

2.1.2.8

Нийтлэг үйлчилгээний газар

490000.0

 

2.1.2.9

Авто замын газар

2170000.0

 

2.1.2.10

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

75000.0

 

2.1.2.11

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ

83200.0

 

2.1.2.12

Улаанбаатар чуулга

102000.0

 

2.1.2.13

Нийслэлийн Тээврийн газар

774800.0

 

2.1.2.13

Архивийн газар

20000.0

 

2.1.2.14

Монголын Хүүхдийн ордон

600000.0

 

2.1.2.15

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

624360.0

 

2.1.2.16

Худалдан авах ажиллагааны газар

110000.0

 

2.1.2.17

Эдийн засгийн Хөгжлийн газар

15000.0

 

2.1.2.18

Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж

150000.0

  Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн Багануур, Баянзүрх, Багахангай, Баянгол, Хан-Уул дүүргүүд 2014 оны батлагдсан төсвөө цахим хуудсандаа ил тод болгон нийтлээгүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in Багануур, Багахангай, Баянгол, Баянзүрх дүүрэг, УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Налайх дүүргийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

налайх +_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in Налайх дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

чингэлтэй 1 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Сүхбаатар дүүрэг 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

сонгинохайрхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлэг:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

   Нийслэлийн  2014 оны төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын асуудлаар иргэдээс санал авах зорилгоор “Иргэний оролцоотой төсөв-2014”   асуулга, хэлэлцүүлгийг  2013 оны 11 дүгээр сарын 5-наас 14-ны өдрүүдэд нийслэлийн хороодод зохион байгуулсан.

Нийслэлийн Засаг даргын “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай А/984 дугаартай захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын өрх бүрээс санал авч, хэлэлцүүлэх ажил өрнөсөн. Төсвийн төсөлд санал авах хуудсыг дээрх хугацаанд   нийслэлийн 152 хорооны өрх бүрт тарааж, бөглөсөн саналын хуудсыг цуглуулан, автомат машинаар уншуулсан юм.  “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах удирдамжийн дагуу саналын хуудсыг хороод бүрээс хувь тэнцүүлж 20 хувийг нь түүвэрлэн  дүнг нэгтгэх бөгөөд хамгийн олон санал авсан ажлуудыг эрэмбэлэн жагсаажээ. Ажлын хэсгийн мэдээгээр 152 хорооноос  64 052  /20%/ санал асуулгын хуудас ирж автомат машинд уншуулснаас  58 394 санал асуулгын хуудасны дүн гарчээ. Харин 1.6% нь буюу 5 118 хуудас хүчингүй болсон байна. Саналын хуудсыг гэр хорооллын өрх, орон сууцны өрх гэсэн 2 хувилбартайгаар тарааснаас 41 хувь нь цэцэрлэг барих саналыг сонгожээ.

Мөн гэр хорооллын өрхийн 40,9 хувь нь цэвэр бохир усан хангамж, орон сууцны өрхийн 40,1 хувь нь нэгдсэн граж, авто зогсоолтой болох шаардлагатай гэж үзэн саналаа өгсөн байна. Түүнчлэн тохижилтын чиглэлээр саналаа өгсөн гэр хорооллын өрхийн 45,5 хувь нь гэрэлтүүлэг, орон сууцын өрхийн 44,1 хувь нь ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэн санал өгчээ.

 УБ. Иргэний оролцоотой төсөв-2014. Саналын хуудас

Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

   Чингэлтэй дүүрэг 2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас  гудамж хороодын тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажилд дийлэнх хөрөнгө оруулалтаа хуваарилсан байна. Хороодын гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт 1 442 013,8 мянган төгрөг, бичил цэцэрлэг тохижилтод 971 033,9 мянган төгрөг, явган хүний зам сайжруулахад 624 390 мянган төгрөг, ундны усны худаг гаргахад 174 004 мянган төгрөг төсөвлөгдсөн ажээ.

Image (7)

Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ,барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2013 оны 1-р улирлын үзүүлэлтүүд

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн орон нутгийн 2013 оны төсвийн 11-р сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2013 оны төсөв батлах тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo: Ulsiin Ih delguur umnuh talbaigaa tseverlej bgaa ni ...

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүрэгт 2013 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (37)

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2013 оны төсвийн тодотгол хийх тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (32) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (24) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсөв

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (18) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын тогтоол: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (10) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0956 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн оролцоотой төсөв-2014 оны санал асуулгын дүн

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0953 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 10-р сарын төсвийн орлого зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

        

http://www.ulaanbaatar.mn/content/show/6053

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2014 оны төсвийг танилцуулж байна

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

  

http://www.ulaanbaatar.mn/files/p18augk59r1c0nklo2bf15mhhcq1.docx

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2013 оны нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

чингэлтэй Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2011 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын хийсэн дүгнэлт

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Audit dugnelt HUD tailan 2011_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 2012 оны төсөв баталсан тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 2012 оны төсөв баталсан тогтоол

Posted in УЛААНБААТАР хот, Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын талаарх хэлэлцүүлэг явуулж байна

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

2014_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн тендер шалгаруулалтын үр дүн

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

http://www.shd.mn/news.php?mid=21&nid=434

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2012 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Audit (1)_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-аас гаргасан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тухай гарын авлага

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Чингэлтэй. Орон нутгийн хөгжлийн сан_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in УЛААНБААТАР хот, Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

Налайх дүүргийн 2013 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний жагсаалт

Posted by ИТХ on May 5, 2013

Налайх. ОНХС жагсаалт_01 Налайх. ОНХС жагсаалт_02

Posted in Налайх дүүрэг | Leave a Comment »

Улаанбаатар хотын Д.Нацагдоржийн нэрэмжит нийтийн номын сан дахь нийслэлийн төсвийн мэдээллийн булан

Posted by ИТХ on January 7, 2013

IMG_2088

Read the rest of this entry »

Posted in Мэдээллийн булан, УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн номын сан дахь төсвийн мэдээллийн булангийн эхний тавиур

Posted by ИТХ on December 25, 2012

Дүүргийн 2013 оны батлагдсан төсөв хамгийн түрүүнд тавигдаад байна.

???????????????????????????????

Posted in Баянзүрх дүүрэг, Мэдээллийн булан | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн төсвийн хэлэлцүүлэг боллоо.

Posted by ИТХ on October 15, 2012

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах арга замуудыг олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэг 10-р сарын 11-ны Пүрэв гаригт болж дүүргийн удирдлага, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ажилтнууд, хороодын иргэдийн төлөөлөл, мөн “Иргэд төсвөө хянана” сүлжээнийхэн оролцлоо.

Сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд Баянзүрх дүүргийн төсөв, түүний дотор төсвийн хөрөнгө оруулалт үлэмжхэн нэмэгдэж зөвхөн ноднин жил гэхэд 79 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн байна. Үүнтэй нэгэн зэрэг цэцэрлэг, сургууль, цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудын төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилго бүхий “Шилэн түрийвч” аян зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан, бас ноднин шийдвэр гаргаж хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зэрэг төрийн бус байгууллагуудаар нийт 200 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулсан талаар Засаг дарга Б.Батзориг ярьсан бол Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ц.Наранчимэг дүүргийн төсөв, түүний дотор 2013 оны төсвийн төсөл, түүнд иргэдээс авсан саналын дүнг танилцууллаа.

Дараа нь :Баянзүрх дүүргийн төсвийн мэдээллийн bzdtusuv.wordpress.com сайтын загварыг “Иргэн төсвөө хянана” сүлжээний зохицуулагч Д.Цэрэнжав, номын сан, Иргэний танхим, мэдээллийн төв зэрэгт байрлуулан ажиллуулах төсвийн мэдээллийн булангийн танилцуулгыг “Зөв тусгал” ТББ-ын тэргүүн Б.Түвшинбаяр хийж дараа нь хэлэлцүүлэгт оролцогсод санал бодлоо хэллээ.

Баянзүрх дүүрэг орон нутгийн төсвийн үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар өмнөх жилүүдэд хуримтлуулсан туршлага, дээрээс нь яг одоо туршиж байгаа төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах загварт багтсан цахим хуудас, төсвийн мэдээллийн буланг зэргийг нэвтрүүлснээр нийт орон нутагт, юуны өмнө нийслэлийн бусад дүүрэгт жишиг (үлгэр жишээ) дүүрэг болох зорилт дэвшүүлсэн байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүрэг дэх номын сангийн байдал

Posted by ИТХ on October 10, 2012

Анх 1968 онд Найрамдлын районы Амгалангийн клубын дэргэд  байгуулагдаж 1970 онд дүүргийн нийтийн номын сан болж одоогийн Баянзүрх дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт,  12-р хорооллын 58-р байрны 1-р давхарт шилжүүлэн байрлуулжээ. 1986 оноос Хотын төв номын сангийн харъяа 3-р салбар номын сан болгон зохион байгуулсан.

Хүүхдийн 40, нийтийн 60 суудалтай уншлагийн хоёр танхимтай. Голдуу сургуулийн сурагчид үйлчлүүлж байна. Харин өглөөгүүр зэргэлдээх байрны ахмадууд ирж шинэ сонин хэвлэл уншдаг. Өдөр тутмын 8 сонин захиалж үйлчидэг юм байна.

Шинэ компьютерүүд авч интернэтийн шугам татсан боловч холболтын төсөвгүйн улмаас холбогдоогүй байна.

 

.

 

Posted in Баянзүрх дүүрэг, Мэдээллийн булан, Мэдээллийн самбар | Leave a Comment »

Нийслэл, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын мэдээллийн булан, цахим самбарууд

Posted by ИТХ on June 30, 2012

Бид төсвийн мэдээллийн самбар, мэдээллийн булангийн загвар боловсруулахын тулд нийслэл ба дүүргүүдийн төр, захиргааны болон төсвийн байгууллагуудад үргэлжлүүлэн судалгаа явуулж байна.

Энэ бол нийслэл Улаанбаатар хотын ЗДТГ-ын байрны (Сүхбаатарын талбай руу харсан) нэгдүгээр давхрын угтах үйлчилгээний хэсэг юм. Мэдээллийн ажилтанд зориулсан тусгай байр, лангуу, том жижиг цахим дэлгэц, номын тавиур, бусад зүйлсийг байрлуулсан ч бидний ажигласнаас сүүлийн хэдэн сар ажиллаагүй юм. ↓

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын байрны үүдний танхимын хананд мэдээллийн электрон дэлгэц (хуруугаар мэдэрдэг) байрлуулжээ. UNFPA буюу НҮБ-ын Хүн амын сангийн тусламжаар хийсэн байна. Гэхдээ энэ дэлгэцэнд зөвхөн дүүргийн статистикийн хэлтсийн танилцуулга, статистикийн тайлан, тоо цифр орсон нь судлаачдад илүү хэрэгтэй байх. Харин өргөн олон нийтэд шаардлагатай бусад мэдээлэл, ялангуяа төсвийн  холбогдолтой мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгоход энэ сайхан боломжийг ашиглахгүй байна. ↓

Мөн Сүхбаатар дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд суурилуулсан “Монгол Улсын Их хурлын тамгын газраас мэдээлж [энэ үгийг “мэдээллэж” гэж алдаатай бичжээ] байна” цахим дэлгэц ямар ч ашиглалтгүй байна. ↓

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on June 19, 2012

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн самбарыг нэлээд хичээж үзэмжтэй хийхийг оролдсон нь харагдаж байна. Самбарын нэг хэсгийг Засгийн газрын 143-р тогтоолын дагуу ангилсан ба “Төсөв санхүүгийн ил тод байдал” буланд тус эмнэлгийн “2012 оны санхүүгийн мэдээлэл” гэсэн нэг хуудсыг тавьжээ.

Read the rest of this entry »

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on June 19, 2012

Тус хэлтэс нь Баянзүрх дүүргийн Төр, захиргааны ордны ард тусдаа байрладаг. Мэдээллийн самбарт нь төсвийн мэдээлэл алга байна.    Тусдаа төсвийн мэдээллийн самбар ажиллуулдаггүй.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн газрын албаны мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on June 15, 2012

Дүүргийн төр, захиргааны ордны баруун жигүүрт байрладаг газрын албаны мэдээллийн самбарт иргэд газар эзэмшихэд бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт зэрэг лавлагааны мэдээллүүд тавигджээ. Тусдаа төсвийн  мэдээллийн булан алга байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Биеийн тамир, спортын хорооны мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on June 15, 2012

Уг мэдээллийн самбарт төсвийн холбогдолтой мэдээлэл алга байна. Мөн тусдаа төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

www.ulaanbaatar.mn сайт дахь худалдан авах үйл ажиллагааны мэдээлэл

Posted by ИТХ on June 13, 2012

Тус сайтын “Зар мэдээ” булангийн “Тендер” цэсийн дор нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний зарыг нийтэлж байна. Харин худалдан авалтын явц, үр дүнгийн мэдээлэл тавигдахгүй байна.

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Нийслэлийн зарим байгууллагын төсвийн ил тод, нээлттэй байдал (2012 оны 5-р сарын байдлаар)

Posted by ИТХ on June 11, 2012

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн онцгой байдлын газар ба Эрүүл мэндийн газруудын төсвийн ил тод нээлттэй байдалд мониторинг хийж дараахь дүгнэлтийг гаргаж байна.

1.Мониторингт хамрагдсан дээрх гурван байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллээс харахад зөвхөн тоон мэдээлэл байгаа нь хэдийгээр нэг талаас ил тод, нээлттэй  болгосон мэт харагдаж байгаа боловч тооны цаана байгаа үйл ажиллагааны үр дүн, нөлөө нь мэдэгдэхгүй, иргэд тэр бүр хараад ойлгохгүйгээр байна.

2.Нийслэлийн ЗДТГ-ын цахим хуудсан дээр санхүү, төсөв гэсэн файлыг тусанд гаргаж, төсвийн холбоотой мэдээллийг  цэгцтэй байршуулжээ. Мөн  2013 оны төсвийн төсөл дээр салбар бүр дээр нь санал авах хуудас ажиллуулж байгаа нь бусад төсвийн байгууллагуудад үлгэр жишээ болохуйц байлаа. Түүнчлэн нийслэлийн 2012 оны харанга оруулалтын төлөвлөгөөний төслийн тухай иргэдийн санал бодлыг сонсох, нийслэлийн төсвийн цаашдын зорилт, 2012 оны төсвийн төлөвлөгөөний талаар гурван төрлийн сонголттойгоор судалгаа авч байгааг нь цаашид илүү таниулах, иргэд ашигладаг, оролцдог болгох талаас нь ажиллах хэрэгтэй байна гэж үзлээ.

3. Харин 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг хуульд заасан хугацаандаа биш боловч 5 дугаар сарын эхний 15 хоногт багтаан байршуулсан, мөн 2012 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны тайланг нэгдүгээр сараас хойш байршуулаагүй байна. 2011 оны санхүү болон  төсвийн гүйцэтгэлд аудитын хийсэн үнэлэлт, дүгнэлтийг  оруулаагүй бөгөөд үүнийг зөвхөн нийслэлийн аудитын газрын  цахим хуудаснаас үзэх боломжтой. Нийслэлийн ЗДТГ-аас 2012 онд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр  бараа, үйлчилгээ, худалдан авах тендэрийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулж, мөн гарын авлага хэвлэн гаргасан байгаа нь сайн боловч, шалгарсан байгууллага, компанийн жагсаалт айхгүй түүнчлэн тэдгээрийн гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнгийн мэдээлэл байхгүй байгааг анхаарах шаардлагатай. Мөн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил, барилга байгууламжийн талаарх төсвийн мэдээлэл, үйл ажиллагааг илүү бодит байдлаар мэдээллийг баримтжуулсан  хэлбэрээр цахим хуудсандаа байрлуулах,  мэдээллийн самбарыг хэвшмэл байдлаас өөр хэлбэрээр тогтмол ажиллуулах хэрэгтэй байна.

4. Мониторинг хийсэн гурван байгууллагын мэдээлийн самбарын ашиглалт хангалтгүй байлаа.

5. Нийслэлийн онцгой байдлын газар нь төсвийн зарцуулалтыг талаар нэг ч мэдээлийг цахим хуудсанд байрлуулаагүй байна. Иймээс төсөл хэрэгжих хугацаанд НОБГ-тай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.

6. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын  цахим хуудсанд байршуулсан төсвийн талаарх мэдээлэлтэй танилцаж үзэхэд ашиглаж буй программ нь сонирхсон иргэд, байгууллага мэдээллийг хувилж авахад хүндрэлтэй, ойлгоход хэцүү байлаа. Иймээс цахим хуудсаны программыг сайжруулах шаардлагатай гэж дүгнэлээ. Харин нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь  гадаадын, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн үр дүн, түүнтэй холбоотой мэдээллийг зурагжуулан хийсэн нь  мөн бусад байгууллагуудад  дэлгэрүүлэх боломжтой  байна.

“Эмэгтэй удирдагч сан” ТТБ-ын тэргүүн М.Болормаа.

“Нийгмийн дэвшил, эмэгтэйчүүд” хөдөлгөөний судлаач А.Мөнхнаран

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Улаанбаатар: Төсвийн цахим хуудас ба төсвийн мэдээллийн самбарууд

Posted by ИТХ on June 10, 2012

Төсвийн байгууллага Төсвийн захирагч Төсвийн цахим хуудас Төсвийн самбар
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Т.Билэгт    
Нийслэлийн аудитын газар Д.Цэрэндаш    
Нийслэлийн ЗДТГ Д.Болдсайхан    
Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба Ч.Бат    
Замын цагдаагийн газар Х.Энхжаргал    
Хөдөө аж ахуйн газар      
Мэдээлэл, технологийн газар      
Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх      
Биеийн тамирын зардал      
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн цэцэрлэгжилт, арчилганы зардал      
Азийн том хотуудын симпозиум      
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв      
Улаанбаатар бүсийн зөвлөл      
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв      
Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв      
Хүүхдийн урлан бүтээх төв      
Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж НӨҮГ      
Нийслэлийн өрхийн эмнэлгүүдэд олгох нэмэлт санхүүжилт      
Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах-3 төслийн нэгж      
“Цэвэр агаар” төслийн нэгж      
Туул голын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах, мужийг нөхөн сэргээх      
Газар чөлөөлөх зардал      
Хот тохижуулах зардал      
Үртсэн, шахмал, түлшний үнийн зөрүү      
Гэр хорооллынг орон сууцжуулах төсөл      
Соёлын төв өргөө      
Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба      
Улаанбаатар телевиз      
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал      
Хотын тээврийн татварын тасаг      
Хөдөлмөрийн газар      
Байгаль хамгаалах газар      
Нийтлэг үйлчилгээний газар      
Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө      
Улаанбаатар радио      
Хүүхдийн төлөө газар      
Газар нөхөн сэргээх, байгаль орчныг хамгаалах      
Ахмадын хороо      
Улаанбаатар сонины газар      
Халаалтын зуухны үнийн зөрүү      
Автозамын газар      
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ      
Нийслэлйин Авто бааз      
НАА Төслийн Монголын талын зардал      
Ахмадын сан      
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал      
Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар      
Өмчийн харилцааны газар      
Орон нутгийн Хурлын Сонгуулийн зардал      
Төсвийн хөрөнгө оруулалт      
Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв      
Нийслэлийн Тагнуулын газар      
Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал      
Махны үнийн зөрүү      
Нийслэлийн замын сан      
Улаанбаатар чуулга      
Нийтийн тээврийн газар      
Аялал жуулчлалын газар      
Архивийн газар      
Агаарын чанарын алба      
Монголын Хүүхдийн ордон      
Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын спорт сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зардал      
“УБ таймс” НӨҮГ – ын хэвлэх үйлдвэрийн өр барагдуулах      

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын төсвийн ил тод байдал

Posted by ИТХ on June 9, 2012

Нийслэл Улаанбаатар хотын ЗДТГ-аас өөрийн төсвийн мэдээллийг 2012 оны 4-5-р сард хэрхэн ил тод, нээлттэй болгосныг дараах хүснэгтээр харуулав. Ингэхдээ “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын заалтуудад тулгуурласан болно.

 

Хуульд заасан хугацаанд ил тод болгосон мэдээлэл,

Хугацаа

2011 оны төсвийн гүйцэтгэл 2012 оны төсвийн эхний саруудын тайлан гүйцэтгэл 2013 оны төсвийн төсөл боловсруулалт 2012 оны төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авалт Аудитийн байгууллагын дүгнэлт Ил тод болгосон хэлбэр
           
4-н сарын эхний 15 хоногийн байдлаар
 

1

Хуульд зааснаар төсвийн гүйцэтгэлийг тайлангнах, хянах, Мэдээлэл байхгүй байсан

 
 

2

Олон нийтэд мэдээлсэн байдал

 

3

Урьд оны жилийн эцсийн төсвийн тайлангийн гүйцэтгэл

Ил тод байршуулах

2011 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

Төсөв гэсэн файландаа ил тод байршуулаагүй
 

4

Худалдан авалтын жагсаалтыг дэлгэрэнгүйгээр гаргасан       Жагсаалт гаргасан   Цахим хуудас

Гарын авлага

5 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан            
 

6

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланг цахим болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулах  

 

 

 

 

+ бүрэн эхээр нь

 

Зөвхөн

нийслэлийн аудитын web site-d

4-н сарын 2 дахь 15хоногийн байдлаар
 

5

Сар, улирлын тайланг ил тод болгох, олон нийтэд мэдээллээр   Зөвхөн 2012 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн мэдээ тавьсан Зөвхөн цахим хуудсанд
6 Төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлт         Тоон мэдээлэл, 2011 оны төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэл зөрүү мэдээг харуулсан Цахим хуудсаар санхүүгийн аудитын тайлангийн хамт 1 хуудас

Мэдээллийн салбарт байрлуулаагүй

 

7

Хуульд зааснаар төсвийн гүйцэтгэлийг тайлангнах, хянах, Байрлуулаагүй байна.

5-н сарын эхний 15 хоногийн байдлаар
 

1

Төсвийн төслийг боловсруулах хэлэлцэх, үйл явц     санал авах хуудас

боловсруулан  ажиллуулж байна

 

 

  Цахим хуудас нээсэн

Мэдээллийн самбарт байрлуулаагүй

 

2

             
 

3

Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, үйлчилгээ ажил, худалдан авалтын явцын  мэдээлэл   Зөвхөн зарлагдах тендэрийн жагсаалт нээлттэй       Явцын мэдээлэл цахим хуудсанд байхгүй
5-н сарын 2 дахь  15 хоногийн байдлаар
  Сар, улирлын төсвийн зарцуулалт, тайлагналт  
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тусламж, хандив авсан тухай баримтын хувийг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эсхүл аймаг, нийслэл сум дүүргийн төрийн санд нэг сарын дотор хүргүүлнэ.  

 

         
               

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын сайт дахь төсөв, санхүүгийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on June 8, 2012

Тус байгууллагын http://www.ubhealth.mn вэб сайтад “Ил тод байдал” булангийн “Байгууллагын төсөв, санхүү” буланд төсвийн холбогдолтой зарим баримт бичиг тавигдсан байна. Ингэхдээ .pdf биш, баримт бичгийг хуудас хуудсаар нь зураг хэлбэрээр гаргадаг тусгай программыг ашигласан учраас хуулж авах боломжгүй юм.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын болон НЭМГ-ын 2012 оны батлагдсан төсвийг нийтэлсэн сайшаалтай. Гэхдээ хамгийн сүүлд тавигдсан төсвийн шинэ мэдээлэл 3-р сарынх байлаа.

 

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад тавигдсан төсвийн холбогдолтой мэдээллийн жагсаалт (2012 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар)

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Тус дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын мэдээлэл сайтын дөрвөн өөр хэсэгт хоорондоо ямар ч уялдаа холбоогүйгээр тавигдаж байгаа учраас иргэд олж үзэхэд хүндрэлтэй байна. Худалдан авалтын зарууд тавигдсан боловч тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнгийн мэдээлэл огт байхгүй.  2012 оны дүүргийн батлагдсан төсөв, хөрөнгө оруулалтын жагсаалт зэрэг тодорхой мэдээлэл одоог хүртэл огт тавигдаагүй байна.

“Баянзүрх дүүрэг – Эдийн засаг” буланд:

Эдийн засаг бүтээн байгуулалт.

Дүүргийн төсөв (2009 оны 10-р сарын байдлаарх мэдээлэл)

“Засаг дарга” буланд:

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Б.БАТЗОРИГИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНД ДҮҮРЭГТЭЭ ХИЙЖ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БҮТЭЭЛЧ АЖЛЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
БҮТЭЭЛЧ АЖЛЫН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН СОНГУУЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНД 2008-2012 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН СОНГУУЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНД 2008-2010 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“ЗДТГ – Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс” буланд:

СТХХ-ийн түүхэн замналАЛСЫН ХАРАА, ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТХЭЛТСИЙН БҮТЭЦМАНАЙ ХАМТ ОЛОН (Гэрэл зураг, “Манай бахархал” танилцуулгаҮйл ажиллагаа, үндсэн зарчим, утасны жагсаалт
Хэлтсийн ажилтнууд (Ажилтнуудын гэрэл зураг, товч намтар)
Нийслэлийн Аудитын дүгнэлт (Дүгнэлтийг зургаар оруулсан боловч харагдахгүй байна)
2011 оны хийсэн ажлын тайлан
2012 оны хийсэн ажлын тайлан
Хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар

Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын график (2012 оны 1-4-р улирал)

Төсвийн байгууллагуудын анхааралд

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Огноо байхгүй.

Засгийн газрын 2012 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулж байгууллагынхаа вэб сайт болон мэдээллийн самбарт төсвийг ил тод, нээлттэй, мэдээллээр иргэдийг байнга хангаж ажиллахыг үүрэг болгож вэб сайт болон мэдээллийн самбарт дараах мэдээллүүдийг бүрэн эхээр нь байршуулж, олон нийгийг нээлттэй, ил тод, үнэн зөв мэдээллээр байнга хангаж ажиллахыг зөвлөсөн нийслэлийн Аудитын газрын албан бичиг.

Мэдээ – “Шинэ мэдээ мэдээлэл” буланд:

2012.04.25.Тендерийн зар
Огноо тодорхойгүй

Зарлал

(Хог тээвэрлэх зориулалтын автомашин, тоног төхөөрөмжтэй иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг ажилд урьсан)

Огноо байхгүй.

“2012 онд иргэдээ ажилтай орлоготой болгоход зорьж ажиллана” (Хөрөнгө оруулалт, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх жилийн нээлтийн арга хэмжээнээс хийсэн сурвалжлага)

2012.03.26.

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс үйл ажиллагаагаа танилцуулах нээлттэй өдөрлөг хийлээ

Огноо: 2012-03-20ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-03-13ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-03-12ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-03-12ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-01-26ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-01-26ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-01-25

Хужирбулангийн иргэдэд төрийн үйлчилгээ ойртлоо.

Төрийн нэг цэгийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх цогболбор барилга шинээр үүд хаалгаа нээлээ. Дүүргийн хүн амын нягтаршлыг багасгахаар хүн ам газар нутгийн байршлыг харгалзан 4 хороог хуваасны нэг нь 28 дугаар хороо юм. Улиастайн 23 дугаар хорооноос өнгөрсөн жил өрх тусгаарласан тус хороо өдгөө 1800 өрхийн 5900 хүн амтай. Хорооны шинэ байр ашиглалтад орсноор иргэд тав тухтай орчинд үйлчилүүлэх боломжтой болж байгаа юм. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо өрхийн эмнэлэг, цагдаа, хорооны нэгдсэн цогцолбор байрны нээлтээ хийлээ. Нээлтийн ажиллагаанд ИТХ-ын дарга Б.Төмөрбаатар, дүүргийн Засаг дарга Б.Батзориг, Тамгын газрын дарга Д. Баатарням, хэлтэс албадын дарга нар иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Дүүргийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан байргүй хороодыг цогцолбор байрыг ашиглалтад оруулах зорилтын хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн төслийн хөрөнгө оруулалтаар 354 сая төгрөгийн санхүүжилтээр уг барилга баригджээ. Гүйцэтгэгчээр “МДББ” ХХК ажилласан. 2 давхар цогцолбор барилгад өрхийн эмнэлэг, хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний танхим, цагдаагийн хэсэг байрлахаас гадна ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим, эмийн сан байрлаж байгаа юм. нийслэлийн захын хороо гэдэг утгаараа иргэд тэр бүр дүүрэг дээр ирэхэд хүндрэлтэй байдаг. Иргэдийн цаг завыг хэмнэж хороон дээр иргэний бүртгэл, халамжийн мэргэжилтэн, зохион байгуулагч 2 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байгаа.

Огноо: 2012-01-26ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2012-01-05ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
2011.12.28

ИТХ-ын 11-р чуулганаар дүүргийн ажилд бүрэн хангалтай дүн өглөө.

Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал  оны төгсгөлийн 11-р хуралдаанаа  2011 оны 12-р сарын 28 өдөр Дүүргийнхээ Чуулганы танхимд хийлээ. Энэ удаагийн 11-р хуралдаанаар  иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, тэргүүлэгчдийн 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан Дүүргийн эдийн засаг нийгмийг 2009-2011 онд хөгжүүлэх зорилт, төлөвлөгөөний биелэлт болон эдийн засаг, нийгмийн 2012 оны зорилтын тухай,Дүүргийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл дүүргийн 2012 оны төсөвийн тухай 2012 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө зэрэг 4 асуудлыг авч хэлэлцсэн. Хуралдааны эхэнд Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, тэргүүлэгчдээс энэ онд хийж хэрэгжүүлсэн ажилд хурлын төлөөлөгчид бүрэн хангалттай гэсэн үнэлгээг өгсөн бол Засаг даргын өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн бүхий л ажилд мөн бүрэн хангалттай гэсэн үнэлгээг хуралд оролцсон бүхий л төлөөлөгчид    өглөө. Ирэх жилийн хувьд дүүргийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтод ажлын хувьд 2012 оныг “Хөрөнгө оруулалт-Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх” жил болгон зарлах шийдвэрийг хурлаас баталж өглөө. Хуралдааны үндсэн 3  дугаар асуудлын хувьд 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл 2012 оны төсвийн төсөл байлаа. Өнгөрсөн жилийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 2011 оны төсвийг 7,4 тэрбум төгрөг байхаар баталсан. Энэ төлөвлөгөөгөөгөө давуулан биелүүлж чадсан амжилтаар энэ оноо үдэж байгаа төдийгүй дараа оны төсвийг улам бүр өсөн нэмэгдүүлж 8,8 тэрбум төгрөгийг олох зорилтыг тавин ажиллахаар боллоо. Энэхүү төсвийг бүрдүүлж чадсанаараа ирэх онд хийгдэх зам дэд бүтэц сургууль цэцэрлэгийн барилга, амралт чөлөөт цагийн талбай ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх, хоггүй дүүрэг болох зорилтын хүрээнд зарцуулагдах төсөв хөрөнгө болох учиртай юм.Манай дүүрэг газрын маргаангүй дүүрэг болох зорилтыг тавьж ажилласан. Энэ зорилтод ажлынхаа хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажилтай газрын үндсэн бодлогыг уяж ажилласны үр дүнд иргэдэд нөхөн олговор олгох замаар газрыг нь чөлөөлж эмнэлэг сургууль цэцэрлэг барьж байгуулах боломжийг бүрдүүлсэний зэрэгцээ дэд бүтэц зам талбайг сайжруулах зорилгоор хууль бусаар хашаа хатгасан болон контанер тавьсан газруудыг  чөлөөлсөн байна. Мөн иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлын хүрээнд одоогийн  байдлаар 20 мянган иргэнд газрыг нь өмчлүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ дүн мэдээллээр газрын маргааныг 51 хувиар бууруулсан амжилтаар  газрын маргаангүй  дүүрэг болох зорилтоо хэрэгжүүлж чадсан байна. Санал шүүмжлэл асуулт хариултаар өрнөсөн энэ удаагийн хуралдаанаар энэ онд дүүргээс баг хамт олноороо хийж хэрэгжүүлсэн бүхий л ажилд төлөөлөгчдийн зүгээс  бүрэн хангалттай гэсэн үнэлгээг өгч дараагийнхаа ажлыг энэ эрч хүчээр хийхийг хүсэн өрөөлөө.

ОРОН НУТГИЙН САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГАД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЬЕ.
ОЮУТНЫ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
Нэг. Илтгэлийн уралдааны зорилго
Баянзүрх дүүргийн нийгэм эдийн засгийн өсөлт хөгжил, санхүүгийн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэгдсэн цаашдын чиг хандлагыг нь тодорхойлох судалгаа шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх,оюутан залуучуудын бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, онол практикийн ач холбогдол бүхий бүтээлийг шалгаруулахад энэхүү уралдааны гол зорилго нь оршино.
Дөрөв. Хамрах хүрээ
Баянзүрх дүүрэгт оршдог, Эдийн засаг, бизнес удирдлагын чиглэлээр сургалт явуулдаг их, дээд сургуулийн оюутнууд оролцоно.
Тав. Материал хүлээн авах хугацаа
Хугацаа:2011 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 02-ны хооронд
Зургаа.Шалгаруулалт
– Шалгаруулалтыг 2 үе шаттайгаар явуулна. Оролцогчид багаар оролцож болно.
– 1-р шатны шалгаруулалт нь 12-р сарын 02-нд болно.
– 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн шилдэг илтгэлүүдийг 12-р сарын 03-нд 13 цагт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд шүүн хэлэлцэж байр эзлүүлнэ.
Огноо: 2011-11-16ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2011-11-16ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2011-11-16ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2011-11-11ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүрэг: Төсвийн цахим хуудас ба төсвийн мэдээллийн самбарууд

Posted by ИТХ on May 31, 2012

1.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын мониторингийн хүрээнд тус дүүргийн төр, захиргаа болон төсвийн байгууллагууд “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу төсвийн цахим хуудас ба мэдээллийн самбар ажиллуулж байгаа эсэх, хэрвээ ажиллуулж байгаа бол төсвийн мэдээллийг журманд заасны дагуу нийтэлж байгаа эсэхийг үзэж танилцсан юм. Дүүргийн албан ёсны вэб сайтад нийгэм, эдийн засгийн ерөнхий танилцуулга, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, төсөв баталсан ИТХ-ын хуралдаан, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан төсвийн танилцуулга, арга хэмжээнүүдийг тухай бүр мэдээлж байгаа боловч дүүргийн төсөв нь өөрөө алга байна. Жишээлбэл, 2012 оны батлагдсан төсвийн жагсаалт хаанаас ч олдохгүй байна.

2.Дүүргийн хэмжээний төсвийн байгууллага тус бүрийг вэб сайт, цахим хуудастай  байхыг шаардахад бэрхшээлтэй учраас дүүргийн нэгдсэн сайтад байгаа тэдгээр байгууллагын нэртэй танилцуулгын буланг цахим хуудас гэж үзээд төсвийн мэдээлэл байгаа эсэхийг нягталсан болно.

3.”Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-д заасан төсвийн мэдээллийн самбарыг бидний үзсэн нэг ч байгууллага бүрэн хийж байрлуулаагүй, ажиллуулаагүй байна.

(2012 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар).

Төсвийн байгууллага Төсвийн захирагч Төсвийн цахим хуудас Төсвийн самбар
Баянзүрх дүүрэг (дүүргийн нийт төсөв) Засаг дарга Б.Батзориг www.bzd.ub.gov.mn сайтад дүүргийн төсвийн холбогдолтой зарим мэдээлэл, тухайлбал, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хуудсанд төсвийн үйл явдлын мэдээ, худалдан авалтын хуваарь оржээ. Мөн мэдээ, мэдээллийн буланд худалдан авалтын зарууд тавигдаж байна. Харин 2012 оны батлагдсан төсөв, төсвийн хуваарь зэрэг мэдээлэл алга байна. Төсвийн мэдээлэлд тусгайлан зориулсан самбар байхгүй. Тус байранд самбар тун цөөн. Харин дүүргийн төр захиргааны ордны гадна мэдээллийн том дэлгэц ажилладаг.
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (зөвхөн ИТХ-ын төсөв) Дарга Б.Төмөрбаатар Дүүргийн албан ёсны www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтад ИТХ-ын тухай булан бий, гэхдээ ИТХ-ын төсвийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй ИТХ-ын мэдээллийн самбар байгаа боловч тэнд төсвийн мэдээлэл байхгүй
ЗДТГ (зөвхөн ЗДТГ-ын төсөв) ЗДТГ-ын дарга Д.Баатарням www.bzd.ub.gov.mn сайтад Засаг даргын тамгын газар гэсэн булан бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Байгууллагын болон төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй.
Биеийн тамир, спортын хороо Дарга С.Эрдэнэбат www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Байгууллагын самбарт  төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй.
Газрын алба Дарга А.Энхманлай www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Нийслэлийн газрын албаны http://gazar.ub.gov.mn сайтад тус албанд зориулсан хуудастай, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Мэдээллийн самбар бий, гэхдээ төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй.
Эрүүл мэндийн нэгдэл Дарга Б.Пунцаг www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбартай ганц байгууллага. “Манай байгууллагын 2012 оны орлого, зарлагын зарцуулалт” гэсэн тусдаа самбарт төсөв, санхүүгийн нэлээд мэдээлэл багтжээ.
Баянзүрх эмнэлэг  – www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Байгууллагын мэдээллийн самбарын нэг хэсэгт “Төсөв санхүүгийн ил тод байдал” буланд “2012 оны санхүүгийн мэдээлэл” гэсэн нэг хуудсыг тавьжээ. Маш товч хэдхэн тоо.
Цагдаагийн хэлтэс  Дарга Д.Ядамдорж Тус хэлтэс нь http://bayanzurkh.police.gov.mn сайттай. Гэхдээ төсвийн мэдээлэл тавиагүй байна. Шинэ байрны хананд “Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг дэлгэрэнгүй бичжээ. Самбаруудад төсвийн мэдээлэл байхгүй.
Замын цагдаагийн тасаг  Дарга Д.Дашдорж Цахим хуудсанд тодорхой мэдээлэл байхгүй. ЗЦГ-ын http://www.trafficpolice.gov.mn сайтад товч танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл алга. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй.
Дүүргийн прокурорын газар Дүүргийн прокурор Т.Баярсайхан Дүүргийн албан ёсны сайт болон УЕПГ-ын http://www.gpo.mn сайтад товч танилцуулгатай. Гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын мэдээллийн самбарууд төсвийн тухай алга байна
Дүүргийн шүүх Ерөнхий шүүгч Тус шүүх тусдаа www.bayanzurkh.court.gov.mn сайттай, гэхдээ төсвийн тухай мэдээлэл алга байна. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбаруудад төсвийн мэдээлэл алга байна.
Татварын хэлтэс www.bzd.ub.gov.mn сайтад нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Нийгмийн даатгалын хэлтэс  – www.bzd.ub.gov.mn сайтад нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн холбогдолтой мэдээлэл алга байна. Бас нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын www.daatgal.ub.gov.mn сайтад цахим хуудас бий боловч төсвийн мэдээлэл байхгүй.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс  Дүүргийн http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад тус хэлтсийн танилцуулга байна, гэхдээ төсвийн ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Статистикийн хэлтэс Дарга Н.Энхтуяа http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Онцгой байдлын хэлтэс www.bzd.ub.gov.mn сайтад товч танилцуулга бий. Төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга, үйлчилгээний зарим мэдээлэлтэй, гэхдээ төсвийн мэдээлэл алга. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын http://www.mhg.ub.gov.mn сайтад танилцуулга орсон, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Хог хаягдлын үйлчилгээний сан www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Тохижилт, үйлчилгээний компани [нөхөж бичнэ] www.bzd.ub.gov.mn сайтад нэрийг бичсэн боловч танилцуулга болон төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Д.Сүхбаатарын нэрэмжит соёлын төв  (Жанжин клуб)  С.Бархас www.bzd.ub.gov.mn сайтад маш товч танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Соёлын төвийн түүх, үйлчилгээг танилцуулсан самбар байдаг төсвийн мэдээлэл байхгүй. Тусдаа самбаргүй.
Мал эмнэлэг, үржлийн алба  – www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулга бий, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Боловсролын хэлтэс www.bzd.ub.gov.mn сайтад танилцуулгаас гадна дүүргийн боловсролын салбарын 2010, 2011 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын зарим мэдээлэл орсон байна.  Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна
Сургуулиуд Баянзүрх дүүрэгт төрийн өмчийн 20 сургууль байдаг  “Шилэн түрийвч” аянд хамрагдсан зарим сургуульд урьд жилүүдэд хийсэн төсвийн мэдээллийн самбар байна. Гэхдээ мэдээлэл шинэчлэгдээгүй.
Цэцэрлэгүүд Баянзүрх дүүрэгт төрийн өмчийн 30 цэцэрлэг байдаг  “Шилэн түрийвч” аянд хамрагдсан зарим сургуульд урьд жилүүдэд хийсэн төсвийн мэдээллийн самбар байна. Гэхдээ мэдээлэл шинэчлэгдээгүй.
Гэгээрэл төв Захирал Д.Дугармаа Дүүргийн сайтад танилцуулга байна, гэхдээ төсвийн мэдээлэл байхгүй. Тус байгууллагын http://www.bzd-gegeerel.mn сайт ажиллахгүй байна. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй. Байгууллагын самбарт төсвийн мэдээлэл алга байна

[Мониторинг үргэлжилж байгаа болно. Сургууль, цэцэрлэгийн зуны амралт эхэлсэн тул одоохондоо мониторинг хийх боломжгүй. Харин дүүргийн хороодоор явж төсвийн мэдээллийг үзнэ]

Нэгтгэсэн Б.Түвшинбаяр (“Зөв тусгал” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал)

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Тендерийн мэдээлэл дүүргийн http://www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтад нийтлэгдэж байна

Posted by ИТХ on May 30, 2012

Баянзүрх дүүргийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах хуваарь нь http://www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтын ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хуудсанд тавигджээ.  Шууд олж үзэхэд түвэгтэй байсан.  Энэ хуваарь 2012 оны 1-4-р сарыг хамарч байна. 

Бас Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн өрөөнүүдийн орчимд ямар нэгэн мэдээллийн самбар байгаагүй, харин нэг өрөөний үүдэнд дүүргийн 2012 оны 1-р улирлын худалдан авалтын хуваарийг тавьсан байв.

Харин тендерийн зарууд нь шинэ мэдээ, мэдээллийн хуудсанд тавигджээ. Ингэж хоёр өөр хуудсанд оруулсан нь эрж олоход түвэгтэй байна. Эндээс үзэхэд, төсөв, худалдан авалтын тусдаа булан гаргах шаардлагатай. Бас тендерийн зарын огноог харахад хуулийн хугацаанд зарлаж байжээ.

Read the rest of this entry »

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилт хангалтгүй …

Posted by ИТХ on May 30, 2012

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул Нийслэлийн аудитын газраас орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын нягтлан бодох нарт хандаж дараах албан бичгийг 5-р сарын дундуур явуулж анхааруулсан байна.  Баянзүрх  дүүргийнхэн энэ албан бичгийг сайтдаа тавьсан нь сайшаалтай боловч төсвийн байгууллагууд хэрэгжүүлэхгүй хэвээр байгаа манай мониторинг харуулж байна.  

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

1. Засгийн газрын 2012 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулж байгууллагынхаа вэб сайт болон мэдээллийн самбарт төсвийг ил тод, нээлттэй, мэдээллээр иргэдийг байнга хангаж ажиллахыг үүрэг болгож байна.

2012 оны 1 дүгээр Улаанбаатар сарын 18-ны өдөр Дугаар 17 хот

Журам батлах тухай
Төсвийн тухай хуулийн 41.7-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд С.Баярцогт, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.Хүрэлбаатар нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Сангийн сайд С.БАЯРЦОГТ

2. Төсвийн байгууллагууд дараах зөвлөмжтэй танилцаж байгууллагын вэб сайт болон мэдээллийн самбарт дараах мэдээллүүдийг бүрэн эхээр нь байршуулж, олон нийгийг нээлттэй, ил тод, үнэн зөв мэдээллээр байнга хангаж ажиллахыг зөвлөсөн байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Дэлгэцийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on May 29, 2012

Баянзүрх дүүргийн төр, захиргааны ордны нэгдүгээр давхарт байдаг нэг цэгийн үйлчилгээний заалны самбарт өлгөөстэй дэлгэцэн дээр сурталчилгааны баримтат кино гарч байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Одоогоор 2009 оны төсвийн мэдээлэл байна.

Posted by ИТХ on May 28, 2012

Баянзүрх дүүргийн төсвийн шинэ мэдээлэл тус http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад алга байна. 2012 оны 5-р сарын байдлаар зөвхөн 2009 он ба түүнээс өмнөх төсвийн мэдээлэл тавигджээ.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн хөрөнгө оруулалтын жилийн нээлт

Posted by ИТХ on May 25, 2012

http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад тавигдсан мэдээ.

2012 онд иргэдээ ажилтай орлоготой болгоход зорьж ажиллана.

Баянзүрх дүүрэг 2012 оныг “Хөрөнгө оруулалт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх жил болгон зарлажээ. Жилийн ажлын нээлтээ цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн танхимд иргэдтэйгээ хийлээ. Тус дүүрэгт энэ онд 79,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээс гадна иргэдийн оролцоонд тулгуурлан тэдний нийгмийн асуудлыг түлхүү шийдвэрлэхэд онцгойлон анхаарах юм. Баянзүрх дүүрэгт хийгдэх томоохон бүтээн байгуулалтуудаас дурдвал хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж 5000 хүний суудалтай хөл бөмбөгийн талбай, усан спорт сургалтын төв, 150 хүний ортой төрөх эмнэлэг зэрэг томоохон ажлууд хийгдэх юм байна.

Нээлтийн ёслолын ажиллагааг нээж дүүргийн Засаг дарга Б.Батзориг хэлсэн үгэндээ “Өнгөрсөн онд нийгмийн салбарт томоохон хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж 100 хүүхдийн ортой 8 шинэ цэцэрлэг, 50-75 хүүхдийн ортой дөрвөн цэцэрлэгийн өргөтгөл, зургаан сургуулийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулж хүүхдүүддээ бэлэг барьсан бол энэ жил 640 хүүхдийн суудалтай хоёр шинэ сургуулийн барилга, хоёр сургуулийн өргөтгөл , 500 хүний суудалтай соёлын төв мөн иргэдийн саналыг авч хороодод бичил цэцэрлэг, гудамжны тохижилтуудыг хийнэ. Мөн Энхтайваны өргөн чөлөөний дагуу төв замыг шинэчлэнэ гээд иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч байгаагаа тухайгаа онцолсон юм. Мөн иргэдийг эдийн засгийн хувьд бие даасан байх нөхцөлийг хангаж өнгөрсөн онд 43 аж ахуйн нэгжид 2 тэрбум 302 сая төгрөгийн зээл олгосон. Шинээр 10800 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан байна.

Засаг даргын санаачилгаар “Архигүй дүүрэг аян” энэ онд ч мөн үргэлжлэнэ. Түүнчлэн хоггүй дүүрэг болох зорилтын хүрээнд цагаан даваанд хог ангилан ялгах цэгийг Япон улсын дэмжлэгтэйгээр байгуулж байгаа аж. Иргэдээ ажилтай орлоготой болгож нийгмийн асуудлыг шийдэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа юм байна.

Нээлтийн ёслолын ажиллагааны үеэр жижиг дунд бизнеэс эрхлэгчдийн хийсэн гар урлалын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Гаднах электрон самбар

Posted by ИТХ on May 23, 2012

Баянзүрх дүүргийн төр, захиргааны ордны гадна зоосон том электрон самбар бол нийслэлийн бусад дүүрэгт байхгүй том самбар юм. Дүүргийн тухай баримтат киног цаг үеийн зар мэдээлэл, сурталчилгаа гардаг. Төсвийн тухай мэдээлэл гардагггүй, тэгээд ч тоо баримтаас бүрдсэн төсвийн мэдээллийг иргэд ийм самбараас авахад хүндрэлтэй болов уу.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

ИТХ-ын мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on May 22, 2012

Баянзүрх дүүргийн 2012 оны төсвийг тус дүүргийн ИТХ-аар 2011 оны 12-р сарын 28-ны өдөр хэлэлцэж баталжээ. Одоо тус дүүргийн ИТХ-ын мэдээллийн самбарт төсвийн ямар мэдээлэл байгааг үзлээ. Самбарын дунд хэсэгт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалт, баруун гар талд төлөөлөгчдийн гэрэл зураг тавигдсан байна.

Самбарын нөгөө хэсэгт ИТХ-ын ажлын алба, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүтэц, хороодын нийтийн хурлын дарга гэрэл зураг оржээ.

Бас ИТХ-ын үйл ажиллагааны эхний хоёр сард хийсэн ажлын мэдээллийг хоёр хуудсанд бичжээ. Харин төсвийн холбогдолтой мэдээлэл алга байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Иргэдэд үйлчлэх чөлөөт интернэтийн төв

Posted by ИТХ on May 22, 2012

Баянзүрх дүүргийн төр, захиргааны шинэ байрны нэгдүгээр давхарт “Иргэдэд үйлчлэх чөлөөт Интернэтийн төв” нэртэй хоёр компьютертэй үнэ төлбөргүй үйлчилгээ тогтмол ажиллаж байна. Ямар ч хүн ирж суугаад ашиглах боломжтой.

Гэхдээ энэ компьютерт дүүргийн төсөвтэй холбоотой мэдээлэл алга байна. Харин эндээс дүүргийн http://www.bzd.ub.gov.mn/ сайт руу нэвтэрч болно. Тэнд төсвийн зарим нэг мэдээлэл байдаг. Компьютерүүдийн хажууда иргэдэд хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө өгөх төвүүдийн хаягийг бичсэн байв.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

www.ulaanbaatar.mn сайт дахь төсвийн хэлэлцүүлэг

Posted by ИТХ on May 19, 2012

Нийслэлийн 2012 оны төсвийн төслийг ИТХ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлахын өмнөхөн http://www.ulaanbaatar.mn сайт-аар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхээр зарласан боловч төсвийн баримт бичгийн төслүүдийг хавсаргаагүй, ил тод болгоогүй учраа иргэд оролцоогүй өнгөрчээ.

P.S: Саяхан нийслэлийн 2013 оны төсвийн төсөлд санал авах зорилгоор тус сайтад тусгай хуудас нээсэн боловч одоогоор нэг ч хүн саналаа бичээгүй байна. Яагаад гэвэл төслийн төлөвлөгөө, танилцуулга зэрэг иргэдэд санаа өгөхүйц баримт мэдээлэл алга байна.

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

www.ulaanbaatar.mn сайт дахь төсвийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on May 5, 2012

Одоогоор Улаанбаатар хотын төсөв, худалдан авах үйл ажиллагаанд зориулсан тусдаа цахим хуудас байхгүй. Гэхдээ нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан ёсны http://www.ulaanbaatar.mn портал сайтын “Нээлттэй мэдээлэл” булангийн “Төсөв, нийгэм, эдийн засгийн зорилт” хэсэгт төсвийн холбогдолтой баримт бичгүүдийг байрлуулдаг.

“Нийслэлийн 2012 оны төсвийн төлөвлөгөөний баримт бичиг” цэсийн дор Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн төсвийн өнөөгийн хандлага, 2011 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, Нийслэлийн төсвийн цаашдын зорилт, 2012 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл зэрэг баримт бичгүүд бүгд төсөл гэсэн тодотголтойгоор орсон байна. Тэгэхлээр нийслэлийн ИТХ-ын хуралдаанд оруулсан төсвийн төсөл ямар нэгэн өөрчлөлтгүйгээр тэр чигээрээ батлагдсан гэж ойлгогдсон.

2012 оны 5-р сарын эхний байдлаар төсвийн дараах баримт бичгүүдийн файлыг татаж авахаар байрлуулсан боловч зөвхөн 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийг оруулаад зогссон байв. Ямар нэгэн оршил, тайлбар хийдэггүй.

Нийслэлийн нийт төсвийн мэдээллийн дотор дүүргүүдийг мэдээллийг багтаажээ. Эндээс дүүрэг тус бүрийн мэдээллийг бэлтгэж тухайн дүүргийн иргэд, олон нийтэд хүргэж танилцуулах нь чухал юм.

Posted in УЛААНБААТАР хот | Leave a Comment »

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс үйл ажиллагаагаа танилцуулах нээлттэй өдөрлөг хийлээ.

Posted by ИТХ on April 23, 2012

2012 оны 3-р сарын 26-нд Баянзүрх дүүргийн http://www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтад нийтлэгдсэн мэдээ.

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс үйл ажиллагаагаа танилцуулах нээлттэй өдөрлөг хийлээ.

Баянзүрх дүүрэг нь 2012 оныг ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖИЛ болгон зарласан. Дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэсээс төсвийн байгууллагуудын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга нар, иргэд ТББайгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. Төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй болгох чиглэлээр орон нутгийн төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах бүх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, татвар төлөгчдийн төлсөн татварын мөнгө юунд, хэрхэн зарцуулагдаж байгааг тайлагнах мөн Хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцуулах, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. Баянзүрх дүүрэг нь төсвийг ил тод нээлттэй байлгах үүднээс Шилэн түрийвч аяныг 3 жил дараалалан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2011 оны гүйцэтгэлээр Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны сайдын багц 22425,4 сая төгрөгөөр, Эрүүл мэндийн сайдын багц 3829,7 сая төгрөгөөр, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 328,2 сая төгрөгөөр, Үндэсний статистикийн газрын харьяа 42,3 сая төгрөгөөр, Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 65594,1 сая төгрөгөөр, нийт дүүргийн төсвийн зарлага 33,2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан  байна. Дүүргээс 2012 онд төсвийн орлогын талаар баримтлах бодлого нь төсвийн тэнцвэрт харьцааг хадгалах хэмжээнд орлогын боломжит эх үүсвэрийг бүрэн дайчлах, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг биелүүлэх, төсвийн орлогын тогтвортой бааз суурийг өргөжүүлэх, татварын ногдуулалт, төлөлтөд тавих хяналтыг сайжруулж, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг ханган биелүүлэхэд  дүүргийн орон нутгийн төсвийн орлогыг 8 тэрбум 828 сая 983,9 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 7 тэрбум 306 сая 48,6 мянган төгрөгөөр төлөвлөн ажиллаж байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн хөрөнгө оруулалтын жилийн нээлт

Posted by ИТХ on March 24, 2012

http://www.bzd.ub.gov.mn сайтад тавигдсан мэдээ.

2012 онд иргэдээ ажилтай орлоготой болгоход зорьж ажиллана.

Баянзүрх дүүрэг 2012 оныг “Хөрөнгө оруулалт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх жил болгон зарлажээ. Жилийн ажлын нээлтээ цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн танхимд иргэдтэйгээ хийлээ. Тус дүүрэгт энэ онд 79,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээс гадна иргэдийн оролцоонд тулгуурлан тэдний нийгмийн асуудлыг түлхүү шийдвэрлэхэд онцгойлон анхаарах юм. Баянзүрх дүүрэгт хийгдэх томоохон бүтээн байгуулалтуудаас дурдвал хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж 5000 хүний суудалтай хөл бөмбөгийн талбай, усан спорт сургалтын төв, 150 хүний ортой төрөх эмнэлэг зэрэг томоохон ажлууд хийгдэх юм байна.

Нээлтийн ёслолын ажиллагааг нээж дүүргийн Засаг дарга Б.Батзориг хэлсэн үгэндээ “Өнгөрсөн онд нийгмийн салбарт томоохон хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж 100 хүүхдийн ортой 8 шинэ цэцэрлэг, 50-75 хүүхдийн ортой дөрвөн цэцэрлэгийн өргөтгөл, зургаан сургуулийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулж хүүхдүүддээ бэлэг барьсан бол энэ жил 640 хүүхдийн суудалтай хоёр шинэ сургуулийн барилга, хоёр сургуулийн өргөтгөл , 500 хүний суудалтай соёлын төв мөн иргэдийн саналыг авч хороодод бичил цэцэрлэг, гудамжны тохижилтуудыг хийнэ. Мөн Энхтайваны өргөн чөлөөний дагуу төв замыг шинэчлэнэ гээд иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч байгаагаа тухайгаа онцолсон юм. Мөн иргэдийг эдийн засгийн хувьд бие даасан байх нөхцөлийг хангаж өнгөрсөн онд 43 аж ахуйн нэгжид 2 тэрбум 302 сая төгрөгийн зээл олгосон. Шинээр 10800 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан байна.

Засаг даргын санаачилгаар “Архигүй дүүрэг аян” энэ онд ч мөн үргэлжлэнэ. Түүнчлэн хоггүй дүүрэг болох зорилтын хүрээнд цагаан даваанд хог ангилан ялгах цэгийг Япон улсын дэмжлэгтэйгээр байгуулж байгаа аж. Иргэдээ ажилтай орлоготой болгож нийгмийн асуудлыг шийдэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа юм байна.

Нээлтийн ёслолын ажиллагааны үеэр жижиг дунд бизнеэс эрхлэгчдийн хийсэн гар урлалын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан байна.

Posted in Баянзүрх дүүрэг | Leave a Comment »