Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Өвөрхангай’ Category

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Өвөрхангай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

   2014 онд Өвөрхангай аймгийн төсөв нийт дүнгээрээ 71 орчим тэрбумаар батлагджээ.Үүнээс 13.2 тэрбум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө бөгөөд хамгийн үр дүнтэй, хэрэгжих боломжтой ажлуудад зарцуулна гэдгийг аймгийн удирдлагууд үзсэн байна. Өнгөрсөн онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажил удааширч, зарим хөрөнгийг эргүүлэн татахад хүргэсэн учраас 2014 онд гүйцэтгэж буй ажилд богино хугацаагаар хяналт үнэлгээ хийж ажиллах гэнэ.

өвөрхангай 2014 төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Өвөрхангай аймгийн 2013 оны батлагдсан төсөв

Posted by ИТХ on April 5, 2013

Uburkhangai tusuv 2013 (1)

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Өвөрхангай | Leave a Comment »