Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Хөвсгөл’ Category

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл: 2013.12.04.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хөвсгөл аймгийн  ИТХ-ын тэмдэглэл (9)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2012 оны аудиторын гэрчилгээ (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Хөвсгөл аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны 12-р сарын зарлагын мэдээ

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2014 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх ажлууд  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хөвсгөл 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагаас АИТХ-д хүргүүлсэн санал

Posted by bolorit2013 on November 29, 2013

Image (3) Read the rest of this entry »

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2014 онд хийх хөрөнгө оруулалт

Posted by bolorit2013 on November 29, 2013

hubsgul hur oruulalt_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын 2014 оны төсвийн төсөл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулсан тухай тайлбар

Posted by bolorit2013 on November 29, 2013

hubsgul 1129_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлөөс орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн замын сангийн хөрөнгийн 2013 оны хуваарилалтын талаар хийсэн хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

Posted by bolorit2013 on November 22, 2013

Image (7) Read the rest of this entry »

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Замын сангийн хөрөнгөөр Хөвсгөл аймагт 2013 онд хийх ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 22, 2013

 

Image (39)

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 22, 2013

Image (38)

 

Posted in Хөвсгөл | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн ИТХ 2014 оны төсвийн төслөө аудитдаа хүргүүллээ

Posted by bolorit2013 on November 20, 2013

hubsgul zurag sambar sanhuu

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Leave a Comment »