Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Хэнтий’ Category

Хэнтий аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хэнтий  аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймагт 2014 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалтаа аймгийнхаа  цахим хуудсанд нийтэлж ил тод болгоогүй байна. 

Хэнтий 2014 ОНХС улсын төсвөөр хийгдэх ажлын жагсаалт

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны нэгдүгээр сарын байдлаар төсвийн орлогод  нийт 460.4 сая төгрөг төвлөрөхөөс 463.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 3 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.  Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 26.5 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөө 30.7 хувиар буурч, төсөвт татварын бус орлогоор 18.4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Орон нутгийн төсвийн 239 байгууллага нийт 3824.2 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 498.8 сая төгрөгөөр бага зарцуулалттай ажилласан байна.

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв батлагдлаа 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн орон нутгийн 2014 оны төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

ОРОН-НУТГИЙН-2014-ОНЫ-ТӨСВИЙН-ТӨСӨЛhttp://khentii.mn/index.html

 

 

 

Posted in Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн ХАА албаны 2013 оны эхний хагас жилийн худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on November 20, 2013

Image (24)

Read the rest of this entry »

Posted in Хэнтий | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн 2013 оны төсвийн тодотголыг АИТХ батлав

Posted by bolorit2013 on November 20, 2013

Image (30)

Read the rest of this entry »

Posted in Хэнтий | Leave a Comment »

Д.Баатархуяг: Зардал хямдруулах боломжийг гээж үү гэдгийг хардаг

Posted by bolorit2013 on November 20, 2013

      Хэнтий аймгийн 2014 оны төсвийн төсөл аймгийн Ерөнхий аудиторт хүргэгдсэн эсэх талаар  Хэнтий аймгийн Ерөнхий аудитор Д.Баатархуягтай уулзаж дараах мэдээллийг авлаа.

“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”-ын дагуу 11 сарын 10 гэхэд аймгийн төсвийн төсөл танайд хүргэгдсэн байх ёстой юм байна ?

– Одоогоор ирсэн юм байхгүй байна. Төсвийн шинэ хуулийн дагуу бол УИХ энэ жилийн төсвийн төслийг 11 сарын 15-ны дотор батлана гэсэн заалттай. Харин аймаг нийслэлийн засаг дарга тухайн жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 сарын 25-ны дотор тухайн шатны ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн байна, 12 сарын 5-ны дотор төсвөө баталсан байна гэсэн заалттай байгаа. Тэгэхээр одоо УИХ-аар төсөв нь батлагдаагүй болохоор аймаг одоогоор ирүүлсэн юм байхгүй байна.

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Leave a Comment »