Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Увс’ Category

Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл:2013.12.02-03

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2012 оны  аудиторын дүгнэлт (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2014 оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

143

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүн

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0056 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн ИТХ-ын тогтоол: 2013 оны төсвийн орлогын дүнг батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0052 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2013 оны төсвийн тодотголын тухай илтгэл. Илтгэгч: СТСХ-ийн дарга Ч.Энхбаяр

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0045 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдаан: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарим хуваарилалтыг өөрчлөх тухай

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0049 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн орон нутгийн авто замын хөрөнгөөр хийгдэх төсөл , арга хэмжээ

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0037

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0035 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0034

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хүрэх үр дүн

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0031 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2013 оны төсвийн тодотгол батлах тухай АИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0023 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0020

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн ЗДТГ-ын 2013 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0009

Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн АЗДТГ-ын худалдан авах ажиллагааны албаны 2013 оны эхний хагас жилийн тайлан

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

IMG1060
Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн “Шилэн халаас” хөтөлбөрийн 2013 оны тайлан

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (24)

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагааны мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

IMG1064 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »

Увс аймгийн Баруунтуруун сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

IMG1055 Read the rest of this entry »

Posted in Увс | Leave a Comment »