Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Төв’ Category

Төв аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Төв аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн худалдан авах албаны 2013 оны 4-р улирлын тайлан:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Төв аймгийн  2013 оны  ХАА-ны  тайлан (1)  Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 90 жилийн ойд зориулан хандив өргөсөн иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Төв аймгийн  2013оны  Хандив (2) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: , | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Төв аймгийн 2014оны  ОНТС-гийн жагсаалт  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771270.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771357.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image (12)

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсвийн төслийн тухай мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн ЗДТГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

  

Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн ЗДТГ-ын төсвийн шууд захирагчийн 2013 оны гэрээ

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image (17) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийнЗДТГ-ын 2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол: Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image (11) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн төсвийн орлогын 2013 оны 10-р сарын татварын орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image (16)

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image (4) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 онд төсвийн хөрөнгөөр байгаль орчны чиглэлээр хийх ажлын жагсаалтаас хасагдаж буй ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Image (12) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2012 оны төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Image (11)

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн 90 жилийн ойд зориулан хандив өргөсөн иргэн аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Image (15) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Doc2 Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 оны төсвийг тодотгон батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Image (5) Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Төв аймгийн ИТХ-ын хөрөнгө оруулалт, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Doc1 Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »