Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сүхбаатар’ Category

Сүхбаатар аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт   (2) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар аймгууд 2014 оны батлагдсан төсвөө орон нутгийнхаа цахим хуудсанд байрлуулж ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

IMG Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

2013 hotolbor_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар | Leave a Comment »