Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Завхан’ Category

Завхан аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2012 оны адиторын гэрчилгээ

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн худалдан авах албаны 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2014оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Завхан аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны хуваарилалт

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | 1 Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Завхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн худалдан авах албаны мэдээллийн самбар

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

IMG_0235

Posted in Завхан | Leave a Comment »

Завхан аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2013 оны үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн биелэлт

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Завхан | Leave a Comment »

Завхан аймгийн ЗДТГ-аас ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2013 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн товчоо

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Завхан | Leave a Comment »