Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Дорнод’ Category

Дорнод аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорнод аймгийн ЗДНС-ийн 2014 оны төсөв (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

дорнод 2014 ОНХС 1

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дорнод 2014 төсөв Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

https://i0.wp.com/www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

http://www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

http://www.dornod.gov.mn/content/3815

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн гуравдугаар хуралдаан хуралдлаа

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

2013 оны 12-р сарын 06

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 3-аар хуралдаан 2013 оны 12 дугаар сарын 03-05 ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 3 хоног хуралдаж дууслаа.

 Хурлаар Матад суманд шинээр Эрдэнэбадрах  баг байгуулах, ИТХ-ын бодлогын хороодыг байгуулах болон Дорнод аймгийн Хавиргын заставыг Цэргийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Хошууч генерал Дашбалбарын Базарсадын нэрэмжит болгох асуудлуудыг хэлэлцэж батлав.

Хэлэлцэх асуудлын дарааллын дагуу 2013 оны төсвийн тодотгол, 2014 оны төсвийн төслийг хэлэлцэх байв.

Төсвийн тухай хуулийн 8.5.1-т аймаг, нийслэлийн Засаг дарга төсвийн төслөө жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор ИТХ-д өргөн мэдүүлж, 8.5.2-т ИТХ-ын төлөөлөгчид 12 дугаар сарын 05- ны дотор хэлэлцэн батлах тухай заасан байдаг.

Тус хуулийн дагуу аймгийн Засаг дарга 2014 оны төсвийн төслийг ИТХ-д өргөн бариагүй улмаас ИТХ түр өндөрлөж 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдахаар шийдвэрлэжээ.

 

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бус төслийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (10)

Posted in Дорнод | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (9)

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (7)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн Засаг даргын 2013 оны нөөцийн сангийн зарцуулалтын тухай мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (6)

Posted in Дорнод | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2013 оны батлагдсан төсвийн тухай тогтоол

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (2)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү  Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн төсвийн зарлагын 2013 оны 9-р сарын гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (17)

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Leave a Comment »