Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Дархан-Уул’ Category

Дархан-Уул аймгийн Замын сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дархан-Уул аймгийн  2014 оны  Замын сангийн шилжүүлэгийн хуваарь

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дархан-Уул 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дархан төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны хэрэгжүүлэх төсвийн хөрөнгө оруулалт

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20onii%20tusviin%20hurungu%20oruulaltiin%20arga%20hemjee.pdf

 

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны аймгийн төсвийн орлого

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20onii%20aimgiin%20tusviin%20orlogo.pdf

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих чиг үүргүүд

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20ond%20tusgai%20zoriulaltiin%20shiljuulgeer%20sanhuujih%20chig%20uurguud.pdf

 

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд аймгийн төсвөөс санхүүжих байгууллагуудын зарлагын товчоо

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

        

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20ond%20aimgiin%20tusvuus%20sanhuujih%20baiguullagiin%20zarlagiin%20tovchoo.pdf

 

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд аймгийн төсвөөс санхүүжих байгууллагуудын зарлага

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20ond%20aimgiin%20tusvuus%20sanhuujih%20baiguullagiin%20zarlaga.pdf

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20ond%20aimgiin%20oron%20nutgiin%20hugjliin%20sangaas%20heregjuuleh%20arga%20hemjee.pdf

Posted in Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймагт 2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт эрх шилжиж ирсэн ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын эрх шилж

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр арга хэмжээг тодотгох төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны тодотгох төсөв_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилтын хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын хуваарь_Page_1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү. Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг тодотгох төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны тодотгох төсөв_Page_1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү. Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн төсвийн байгууллагын зарлагын 2013 оны тодотгох төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

darkhanaas 2013.11.21 nd (1)_Page_01

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү  Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 onii tusviin hurungu oruulaltiin arga hemjee

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2013 онд улсын төсвөөс санхүүжих байгууллагуудын зарлага

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

darkhanaas 2013.11.21 nd (1)_Page_19

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2013 оны төсвийг тодотгол- Засаг дарга С.Насанбатын илтгэл

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

darkhanaas 2013.11.21 nd (1)_Page_14 Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны төсвийн орлогын төсөл

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 onii aimgiin tusviin orlogo

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн замын сангийн 2014 оны зарлагын төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 ond zamiin sangaas heregjuuleh arga hemjee

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд улсын төсвөөс тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжүүлэх байгууллагын зарлага

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 ond tusgai zoriulaltiin shiljuulgeer sanhuujih chig uurguud

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 онд төсвөөс санхүүжих байгууллагын зарлагын дэлгэрэнгүй

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 ond aimgiin tusvuus sanhuujih baiguullagiin zarlaga_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

2014 ond aimgiin oron nutgiin hugjliin sangaas heregjuuleh arga hemjee_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »