Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Булган’ Category

Булган аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Булган аймгийн 2012оны  аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Булган аймгийн ЗДНС-ийн2013 оны тайлан  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Булган  2014 Орон нутгийн Замын сан жагсаалт Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Булган 2014 ОНХС  жагсаалт  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Булган аймгийн 2014 оны  төсвийн тодотголоор улсын төсвөөс авах татаасыг 3,3 тэр бум төгрөгөөр нэмэгдүүлээгүй нөхцөлд, сумдыг бүрэн санхүүжүүлж чадахгүйд хүрнэ гэж үзэв.

Тус аймагт “Монгол улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн 35,2 дахь заалтыг үндэслэн Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох болон хугацаа сунгахад 214 Аж ахуйн нэгжээс 36,6 сая төгрөгийн орлогыг тэмдэгтийн хураамжийн орлогоор оруулахаар тооцлоо.  Гэвч, энэхүү төлөвлөсөн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд эрсдэл учирч  магадгүй гэнэ.

Учир нь 2014 онд ус ашигласны төлбөрийн орлого Сангийн яамнаас 12701,9 сая төгрөгөөр хянагдсан боловч, 2014 оны төсвийн төслийг өргөн барьсаны дараа Засгийн газрын 2013 оны 09 сарын 21-ний өдрийн 326, 327 тоот тогтоол гарч усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ, ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр шинэчлэгдэн батлагдсан аж.

Үүнтэй уялдуулан Эрдэнэт үйлдвэр ХХК болон уул уурхайн компаниудаас орох ус ашигласны төлбөрийн орлогыг дээрхи тогтоолын дагуу тооцоход 9341,1 сая төгрөг болж Сангийн яамны хянагдсан дүнгээс 3360,8 сая төгрөгөөр буурахаар байгаа. Энэ талаар төсвийн хэлэлцүүлгийн явцад УИХ болон Сангийн яаманд холбогдох тооцоолол саналыг хүргүүлсэн байна.

 

 Булган 2014 төсөв батлах ИТХ-ын тогтоол  (1 )

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2013 оны төсвийн орлого зарлага

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Image (17)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »

Шинэ Булганы мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Image (14)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн төвийн болон гэр хорооллын дахин төлөвлөлт

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Image (7)

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны 1-10 сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (52)

Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын 2013 оны батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (110)

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх хөрөнгө оруулалт

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (111)

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2013 оны үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (18)

Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2013 оны үндсэн үзүүлэлтүүд

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (16) Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2013 оны төсвийн төсөлд аудитын хийсэн дүгнэлтийг АИТХ-д сонсгов

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image(1)

Read the rest of this entry »

Posted in Булган | Leave a Comment »