Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Баян-Өлгий’ Category

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Хөвсгөл  2014 оны төсөв (3)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

4 Баянөлгий 2014 төсөв батлах тогтоол

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн төвд битүү зах барихаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын багцаас тус аймагт гурван тэрбум төгрөг хуваарилжээ

Posted by bolorit2013 on February 19, 2014

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  46.1.9-т зааснаар гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж байгаа ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа болон авто зам, инженерийн шугам сүлжээний хувьд дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг төв, суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц газар уг ажил, үйлчилгээний баталгаат хугацааны туршид заавал байрлуулахыг шаардсан байдаг.

Тус аймгийн төвд баригдах битүү худалдааны төвийн тендер шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотноо Худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулсан бөгөөд  Улаанбаатар хотын “Ус орчин” ХХК шалгарсан байна.

Дээрх фото зургийг ЗДТГ-ын Худалдан авах ажиллагааны албаны самбарт байрлуулжээ.

SAM_0486

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-өлгий аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on December 23, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн 2013 оны батлагдсан төсвийн товчоо

Posted by ИТХ on April 5, 2013

 Байгууллага, эдийн засгийн ангилал

 Жилийн төлөвлөгөө

 1 Газар хөдлөлийн станц, төв

62,929.7

 2 Үндэсний Статистикийн хорооны орон нутгийн салбар

79,672.1

 3 Аймгийн цагдаагийн газар

1,356,894.6

 4 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

1,758,489.8

5 Боловсрол төв

297,448.0

6 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

4,179,140.2

7 Сум дундын эмнэлэг

1,361,866.6

8 Эрүүл мэндийн төв

998,187.7

9 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төв

218,041.8

10 Хөдөө аж ахуйн газар

332,734.4

11 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв

793,073.6

12 Монгол Алтайн нуpууны УТХГ-уудын  хам-тын захиpгаа

185,795.3

13 Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

155,032.8

14 Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

796,002.2

15 Хөх сэрхийн нурууны ДЦГХЗахиргаа

94,996.4

16 Аймгийн онцгой байдлын газар

539,287.4

17 УНС-Баян-Өлгий

169,430.9

18 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн харъяа Шүүхийн шинжилгээний алба

111,981.6

19 Авто тээврийн газар

156,831.7

20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

380,859.1

21 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо хяналт зохицуулалтын төв УТЇГ

89,084.3

22 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс

376,629.8

23 Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

6,949,493.1

24 Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

25,624,300.4

25 Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

1,624,528.8

26 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

99,265.1

27 Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

228,977.2

28 Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

405,085.9

29 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

3,365,047.8

 30 Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс

212,726.2

31 Татварын хэлтэс

507195.8

32 НДХэлтэс

437329.6

33 Шүүх

499065.4

34 Прокурор

219457.9

35 ШШГүйцэтгэх алба

384150

Улсын төсвийн дүн

55,051,033.2

Орон нутгийн төсөв

17,292,858.7

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг

9,029,910.0

Аймгийн нийт төсөв

81,373,801.9

Posted in Баян-Өлгий | Leave a Comment »