Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Баянхонгор’ Category

Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар аймгууд 2014 оны батлагдсан төсвөө орон нутгийнхаа цахим хуудсанд байрлуулж ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 7-р сарын төсвийн зарлагын мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Posted in Баянхонгор | Leave a Comment »

Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 7-р сарын төсвийн зарлагын мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Image (16)

Posted in Баянхонгор | Leave a Comment »

Баянхонгор аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт төслийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Image (12)

Posted in Баянхонгор | Leave a Comment »

Баянхонгор аймагт 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Image (11)

Posted in Баянхонгор | Leave a Comment »

Баянхонгор аймгийн 2013 оны төсвийн зарцуулалтын эрхийн хүсэлт баталгаа

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

Image (5)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү  Read the rest of this entry »

Posted in Баянхонгор | Leave a Comment »

Баянхонгор аймгийн 2013 оны төсвийн зарцуулалтын эрхийн хүсэлт баталгаа

Posted by bolorit2013 on November 20, 2013

Image (5)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор | Leave a Comment »