Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘АЙМГУУД’ Category

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл ,арга хэмжээний жагсаалт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Төв аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө._Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2014 оны байгаль орчныг хамгаалах сангийн төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Орхон аймгийн 2014 оны ОНТС-ийн жагсаалт._Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дорноговь аймгийн 2014оны  худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн Замын сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны Замын сангийн шилжүүлэгийн хуваарь

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2014оны ХАА-ны төсөв_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл: 2013.12.04.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (9)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл:2013.12.02-03

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.03.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн ИТХ зарлах тухай ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  тогтоол Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.02.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (3) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хэнтий аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2012 оны аудиторын гэрчилгээ (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Ховд аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

 

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Орхон аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2012 оны адиторын гэрчилгээ

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт::

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн 2012 оны аудитын дүгнэлт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2014 оны ХАА-ны төлөвлөгөө (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн худалдан авах албаны 2013 оны 4-р улирлын тайлан:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (1)  Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн худалдан авах албаны 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Хөвсгөл аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны 12-р сарын зарлагын мэдээ

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Ховд аймгийн ЗДНС-ийн 2014 оны төсөв

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2014 оны тооцоо

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Орхон аймгийн ДЗНС-гийн 2013 оны хуваарилагдаагүй зардлын жагсаалт  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорнод аймгийн ЗДНС-ийн 2014 оны төсөв (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорноговь аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны гүйцэтгэлийн тайлан (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан (4) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Булган аймгийн ЗДНС-ийн2013 оны тайлан (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Архангай аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 90 жилийн ойд зориулан хандив өргөсөн иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Төв аймгийн 2013оны Хандив (2) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: , | Leave a Comment »

Орхон аймагт 2013 онд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Орхон аймгийн 2013 онд гадаадын зээл тусламжаар хийж буй төслийн судалгаа, танилцуулга (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: , | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 90 жилийн ойн хандивын зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Архангай аймгийн 90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: , | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2014 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх ажлууд (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Төв аймгийн 2014оны ОНТС-гийн жагсаалт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Булган 2014 Орон нутгийн Замын сан жагсаалт Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014 оны ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт  (2) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймагт 2014 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалтаа аймгийнхаа  цахим хуудсанд нийтэлж ил тод болгоогүй байна. 

Хэнтий 2014 ОНХС улсын төсвөөр хийгдэх ажлын жагсаалт

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хөвсгөл 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Орхон 2014 ОНХС_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Завхан аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны хуваарилалт

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | 1 Comment »

Дундговь аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дундговь 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

дорнод 2014 ОНХС 1

Read the rest of this entry »

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дархан-Уул 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Булган 2014 ОНХС жагсаалт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсвийн  суурь орлого, зарлагын зөрүү 266,3 мянган төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэхээр тооцсоны дагуу аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11175,3 сая төгрөгийн хөрөнгө төвлөрнө.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 40 хувь буюу 4470,1 сая төгрөгийг аймагт, 60 хувь буюу 6705,2 сая төгрөгийг сумдад хуваарилсан ба сумын хүн амын тоо, нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ гэсэн итгэлцүүрээр Засгийн газраас тогтоосон аргачлалын дагуу тооцож сум бүрт хуваариллаа.  

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Говьсүмбэр 2013 ОНХС (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Хөвсгөл 2014 оны төсөв (3)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

    Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөвт ирэх онд 15069,6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцож байгаа бөгөөд нийт орлогын 93,9 хувийг татварын орлогоор, 3,5 хувийг татварын бус орлогоор, 2,6 хувийг хөрөнгийн орлогоор бүрдүүлэхээр байна.

     Ан агнах зөвшөөрлийн хураамжаас орох орлогыг ахуйн зориулалтаар цагаан зээрийг Засгийн газрын 2011 оны 25 дугаар тогтоолоор 1 цагаан зээрийн зөвшөөрлийн хураамж 100.0 мянган төгрөг, тусгай зориулалтаар аргаль агнах тооцоог Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолоор 1 аргаль 2000 ам.долларын төлбөр тогтоосныг үндэслэн тооцож 41.2 сая төгрөгийн орлогыг оруулахаар төлөвлөжээ.

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар аймгууд 2014 оны батлагдсан төсвөө орон нутгийнхаа цахим хуудсанд байрлуулж ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Завхан 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

143

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

Сэлэнгэ 2014 төсөв батлах ИТХ тогтоол

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сэлэнгэ | Tagged: | Leave a Comment »

Өвөрхангай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

   2014 онд Өвөрхангай аймгийн төсөв нийт дүнгээрээ 71 орчим тэрбумаар батлагджээ.Үүнээс 13.2 тэрбум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө бөгөөд хамгийн үр дүнтэй, хэрэгжих боломжтой ажлуудад зарцуулна гэдгийг аймгийн удирдлагууд үзсэн байна. Өнгөрсөн онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажил удааширч, зарим хөрөнгийг эргүүлэн татахад хүргэсэн учраас 2014 онд гүйцэтгэж буй ажилд богино хугацаагаар хяналт үнэлгээ хийж ажиллах гэнэ.

өвөрхангай 2014 төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2014 төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

өмнөговь 2014 төсөв 1 өмнөговь 2014 төсөв 2

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

Image (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

001

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дорнод 2014 төсөв Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

дархан төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсөв: Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсвийн төсөлд аймгийн суурь орлогыг 3800,3 сая төгрөгөөр, суурь зардлыг 4133,8 сая улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэгийг 333,5 сая төгрөгөөр, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 6569,3 сая, ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн дүнг 7911,2 сая төгрөгөөр баталжээ.

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

говь сүмбэр 2014 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Булган аймгийн 2014 оны  төсвийн тодотголоор улсын төсвөөс авах татаасыг 3,3 тэр бум төгрөгөөр нэмэгдүүлээгүй нөхцөлд, сумдыг бүрэн санхүүжүүлж чадахгүйд хүрнэ гэж үзэв.

Тус аймагт “Монгол улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн 35,2 дахь заалтыг үндэслэн Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох болон хугацаа сунгахад 214 Аж ахуйн нэгжээс 36,6 сая төгрөгийн орлогыг тэмдэгтийн хураамжийн орлогоор оруулахаар тооцлоо.  Гэвч, энэхүү төлөвлөсөн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд эрсдэл учирч  магадгүй гэнэ.

Учир нь 2014 онд ус ашигласны төлбөрийн орлого Сангийн яамнаас 12701,9 сая төгрөгөөр хянагдсан боловч, 2014 оны төсвийн төслийг өргөн барьсаны дараа Засгийн газрын 2013 оны 09 сарын 21-ний өдрийн 326, 327 тоот тогтоол гарч усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ, ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр шинэчлэгдэн батлагдсан аж.

Үүнтэй уялдуулан Эрдэнэт үйлдвэр ХХК болон уул уурхайн компаниудаас орох ус ашигласны төлбөрийн орлогыг дээрхи тогтоолын дагуу тооцоход 9341,1 сая төгрөг болж Сангийн яамны хянагдсан дүнгээс 3360,8 сая төгрөгөөр буурахаар байгаа. Энэ талаар төсвийн хэлэлцүүлгийн явцад УИХ болон Сангийн яаманд холбогдох тооцоолол саналыг хүргүүлсэн байна.

 

 Булган 2014 төсөв батлах ИТХ-ын тогтоол (1 )

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны нэгдүгээр сарын байдлаар төсвийн орлогод  нийт 460.4 сая төгрөг төвлөрөхөөс 463.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 3 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.  Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 26.5 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөө 30.7 хувиар буурч, төсөвт татварын бус орлогоор 18.4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Орон нутгийн төсвийн 239 байгууллага нийт 3824.2 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 498.8 сая төгрөгөөр бага зарцуулалттай ажилласан байна.

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв батлагдлаа 1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

4 Баянөлгий 2014 төсөв батлах тогтоол

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн төвд битүү зах барихаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын багцаас тус аймагт гурван тэрбум төгрөг хуваарилжээ

Posted by bolorit2013 on February 19, 2014

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  46.1.9-т зааснаар гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж байгаа ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа болон авто зам, инженерийн шугам сүлжээний хувьд дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг төв, суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц газар уг ажил, үйлчилгээний баталгаат хугацааны туршид заавал байрлуулахыг шаардсан байдаг.

Тус аймгийн төвд баригдах битүү худалдааны төвийн тендер шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотноо Худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулсан бөгөөд  Улаанбаатар хотын “Ус орчин” ХХК шалгарсан байна.

Дээрх фото зургийг ЗДТГ-ын Худалдан авах ажиллагааны албаны самбарт байрлуулжээ.

SAM_0486

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2013 оны худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on February 18, 2014

Архангай Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on February 8, 2014

Архангай аймгийн ОНХС-аас энэ онд Цэцэрлэг хотыг хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2.586 тэрбум  төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ.

Үүнээс гудамжны гэрэлтүүлэгт 200 сая, явган замд 127.5 сая,  авто зам тавихад 530 саяыг нь зарцуулна. Түүнчлэн Булган уулын хамгаалалтын бүсэд 90 сая, Булган хангай хорооллын 58 га талбайн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад 121 сая, Баян булагийн ам урд Тамирын голын орчинд усны эх үүсвэрийн судалгаа хийж тогтооход 40 сая гээд олон бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахаар төлөвлөжээ.

Нэгдсэн эмнэлэгт хүүхдийн амьсгалын аппарат байрлуулахад  120 сая, Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар баг буюу Цэцэрлэг хотын баруун хойд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ахмад настан, хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг идэвхтэй өнгөрүүлэх тоглоомын талбай бүхий амралтын цогцолбор байгуулахад 60 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх ажээ. 

Мөн 2013 оны” Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн төлөвлөлтөнд туссан боловч хэрэгжээгүй 2014 онд шилжиж буй төвийн гэрлэн дохио камержуулалтад 100 сая, нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэхэд  43.5 сая, Эрдэнэбулган сумын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад 17.5 сая төгрөгийг тус тус зарцуулахаар задаргаа хийжээ.

7.2 архангай 2014 оны худалдан авах төлөвлөгөө_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн 2013 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан: Ховд аймаг 2013 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас 2 тэрбум 205.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан байснаас 175.5 сая төгрөгийг хэмнэсэн байна.

Posted by bolorit2013 on February 6, 2014

33

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

9 архангай 2014онд ОНХСтөсөл хөтөлбөрийн жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны бараа худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on January 13, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны ХАА-ны төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 3, 2014

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2013 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 4/3 дугаар хуралдааны  дөрөвдүгээр хавсралт
2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт
                                        /мян.төг/
д/д Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Хэрэгжих хугацаа            Төсөвт өртөг                 2014 онд санхүүжих
1 Даланзадгад суманд 200 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга барих
2014   1 800 000,0                   1 751 271,7
2 Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж,
байрыг засварлах, тохижуулах
2014     300 000,0                      300 000,0
3 Шинэ суурьшлын бүсд дулаан түгээх төв ЦТП-4 болон гадна
дулааны гол тараагуур шугам барих
2014   4 770 000,0                   2 000 000,0
4 Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын
ЦДШ, дэд станцыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх
2014   7 200 000,0                   3 600 000,0
5 Даланзадгад, Баяновоо сумын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын цахилгааны
шугам өргөтгөж, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр барих
2014     435 700,0                      435 700,0
6 Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлж, шинэ
суурьшлын бүсийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг барих
ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
2014 854000                      854 000,0
7 Даланзадгад Шинэ суурьшлын бүсэд  2,3 -р ЦТП ажлыг дуусгах 2013-2014     496 000,0                      198 000,0
8 Даланзадгад шинэ суурьшлын бүсийн 10 кВт-ын 4.18 км
шугамын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
2013-2014   1 520 000,0                      299 700,0
9 Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт
эргүүлийн машинаар хангах, эргүүлийн автомашины тоог нэмэгдүүлэх
2014                   60 000,0                        60 000,0
ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтын дүн  17435 700,0

https://iltodtusuv.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-өлгий аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on December 23, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on December 17, 2013

 

https://iltodtusuv.files.wordpress.com/2013/12/d185d0bed0b2d0b4-d0b0d0b9d0bcd0b3d0b8d0b9d0bd-d0bed180d0bed0bd-d0bdd183d182d0b3d0b8d0b9d0bd-d185d3a9d0b3d0b6d0bbd0b8d0b9d0bd-d181d0b0.jpg

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

https://i0.wp.com/www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

http://www.dornod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/05/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%82-2013-%D0%BE%D0%BD.jpg

Posted in АЙМГУУД, Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

http://www.dornod.gov.mn/content/3815

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Дорнод аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн гуравдугаар хуралдаан хуралдлаа

Posted by bolorit2013 on December 13, 2013

2013 оны 12-р сарын 06

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 3-аар хуралдаан 2013 оны 12 дугаар сарын 03-05 ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 3 хоног хуралдаж дууслаа.

 Хурлаар Матад суманд шинээр Эрдэнэбадрах  баг байгуулах, ИТХ-ын бодлогын хороодыг байгуулах болон Дорнод аймгийн Хавиргын заставыг Цэргийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Хошууч генерал Дашбалбарын Базарсадын нэрэмжит болгох асуудлуудыг хэлэлцэж батлав.

Хэлэлцэх асуудлын дарааллын дагуу 2013 оны төсвийн тодотгол, 2014 оны төсвийн төслийг хэлэлцэх байв.

Төсвийн тухай хуулийн 8.5.1-т аймаг, нийслэлийн Засаг дарга төсвийн төслөө жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор ИТХ-д өргөн мэдүүлж, 8.5.2-т ИТХ-ын төлөөлөгчид 12 дугаар сарын 05- ны дотор хэлэлцэн батлах тухай заасан байдаг.

Тус хуулийн дагуу аймгийн Засаг дарга 2014 оны төсвийн төслийг ИТХ-д өргөн бариагүй улмаас ИТХ түр өндөрлөж 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдахаар шийдвэрлэжээ.

 

Posted in Дорнод | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 12, 2013

https://iltodtusuv.files.wordpress.com/2013/12/c3aac3a6c3b2.jpg

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771270.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2013 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

http://tov.gov.mn/data/main/main1380771357.pdf

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image (12)

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны төсвийн төслийн тухай мэдээлэл

Posted by bolorit2013 on December 11, 2013

Image Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Хэнтий аймгийн орон нутгийн 2014 оны төсвийн төсөл

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

ОРОН-НУТГИЙН-2014-ОНЫ-ТӨСВИЙН-ТӨСӨЛhttp://khentii.mn/index.html

 

 

 

Posted in Хэнтий | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсвийн нийт орлого 57,7 тэрбум төгрөг байгаагийн 8,5 хувь буюу 4,9 тэрбум нь татварын орлого,0,2 хувь буюу 1,2 тэрбум нь татварын бус орлого, 91,3 хувь буюу 51,6 төгрөг нь дээд шатны төсвөөс авах тусламжийн орлого эзлэж байна.

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналын бүх шатанд ил тод байдлыг хангуулах зорилтын хүрээнд “Төсвийн тухай хууль”-ийн дагуу ОНХС-гийн санхүүжилтээр хийгдэх ажлуудын саналыг иргэдээс авч эрэмблэн шат шатны ИТХ-уудаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.   Түүнчлэн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад салбарын чиглэлийн хуулиудад аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарын эрх үүргээр тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэдий ч төсвийн ерөнхийлэн захирагч өөрийн багцаас шууд санхүүжүүлэх боломж нь төсвийн шинэ хуулиар хаагдсан тодорхой ажлуудыг ОНХС-гийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас гаргуулахаар холбогдох агентлаг байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг  үндэслэн төсөвт тусгахаар төлөвлөжээ.

2.3Говьалтай 2014батлагдсан төсөв(1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт засварын зардлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

   

http://www.erdenet.mn/web/d/130600083

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Эрдэнэт сангийн орлого, тус сангаас санхүүжих төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны зардал

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/130600082

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/131100099

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/130700043

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/131100098

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсвийн орлогын 2014 оны төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/131100109

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын тайлан

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/131200011

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Төв аймгийн ЗДТГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

  

Read the rest of this entry »

Posted in Төв | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны хэрэгжүүлэх төсвийн хөрөнгө оруулалт

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://info.e-darkhan.com/images/2014%20onii%20tusviin%20hurungu%20oruulaltiin%20arga%20hemjee.pdf

 

Posted in Дархан-Уул | Leave a Comment »