Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл ,арга хэмжээний жагсаалт_Page_1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү. Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр ​​хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт_Page_2 Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр ​​хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт_Page_3 Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр ​​хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт_Page_4 Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр ​​хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт_Page_5 Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр ​​хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт_Page_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: