Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон аймгийн 2014 оны байгаль орчныг хамгаалах сангийн төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Орхон аймгийн 2014 оны ОНТС-ийн жагсаалт._Page_1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Орхон аймгийн 2014 оны ОНТС-ийн жагсаалт._Page_2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: