Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дорноговь аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_2 Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_3 Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_4 Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_5 Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_6 Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: