Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.03.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн ИТХ зарлах тухай ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  тогтоолүргэлжлэлийг дор үзнэ үү. 

Дорноговь аймгийн ИТХ-д хүргүүлсэн албан тоот (1) Дорноговь аймгийн ИТХ-д хүргүүлсэн албан тоот (2) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (1) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (2) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын мэдээлэл Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (22) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (23) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (24) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (25) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (26) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (27) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (28) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (29) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (30) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (31) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (32) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (33) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (34) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (35) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (36) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (37) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (38) Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 1 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: