Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төв аймгийн худалдан авах албаны 2013 оны 4-р улирлын тайлан:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (1)  үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (2)

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (3)

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (4)

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (5)

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (6)

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (7)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: