Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Завхан аймгийн худалдан авах албаны 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (1)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (2) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (3) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (4) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (5) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (6) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (7) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (8) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (9) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (10) Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (11)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: