Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төв аймгийн 90 жилийн ойд зориулан хандив өргөсөн иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Төв аймгийн  2013оны  Хандив (2)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Төв аймгийн  2013оны  Хандив (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: