Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон аймагт 2013 онд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Орхон аймгийн 2013 онд гадаадын зээл тусламжаар хийж буй төслийн судалгаа, танилцуулга (1)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Орхон аймгийн 2013 онд гадаадын зээл тусламжаар хийж буй төслийн судалгаа, танилцуулга (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: