Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 24, 2014

                                 Нийслэлийн 2014 оны төсөв

                                                                                                                              /Мянган төгрөгөөр/

д/д

Хотын төсвийн нийт орлого

485959061.4

1.

Төсвийн орлого

 

1.1 Татварын орлого

460649429.8

 

422907506.0

 

 

 

 

 

1.1.1

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

339917400.0

 

1.1.2

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-17500000.0

 

1.1.3

Үл хөдлөх  эд хөрөнгийн албан татвар

29170406.0

 

1.1.4

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

19266100.0

 

1.1.5

Газрын төлбөрийн орлого

50243600.0

 

 

Үүнээс: Газрын төлбөр

25243600.0

 

 

              Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт

25000000.0

 

1.1.6

Ус ашигласны төлбөр

1750000.0

 

1.1.7

Ойгоос мод ашигласны төлбөр

60000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Татварын бус орлого

37741923.8

 

1.2.1

Хувьцааны ногдол ашиг

404715.0

 

1.2.2

Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр

1140000.0

 

1.2.3

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

1.2.4

Авто зам ашигласны төлбөр

9320000.0

 

1.2.5

Хүү торгуулийн орлого

12505000.0

 

1.2.6

Ангилагдаагүй бусад орлого

120000.0

 

1.2.7

 

Өмч хувьчлалын орлого

7500000.0

2.

Тусламжийн орлого

25309631.6

 

2.1

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг

19504141.9

 

2.2

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

5751649.8

 

2.3

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого

53839.9

 

Хоёр. Нийслэлийн 2014 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

2.1

Нийслэлийн Засаг дарга

478149429.8

2.1.1

Харьяагазар, агентлагуудын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

471397221.0

 

2.1.1.1

Нийслэлийн Татварын газар

396103906.0

 

2.1.1.2

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар

59293315.0

 

2.1.1.3

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

280000.0

 

2.1.1.4

Замын Цагдаагийн газар

2400000.0

 

2.1.1.5

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

900000.0

 

2.1.1.6

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

60000.0

 

2.1.1.7

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар

1200000.0

 

2.1.1.8

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

200000.0

 

2.1.1.9

Авто замын газар

9200000.0

 

2.1.1.10

Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл

120000.0

 

2.1.1.11

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

1340000.0

 

2.1.1.12

Нийслэлийн Аудитын газар

300000.0

2.1.2

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6752208.8

 

2.1.2.1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

30000.0

 

2.1.2.2

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

6000.0

 

2.1.2.3

Мэдээллийн технологийн газар

10000.0

 

2.1.2.4

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

6500.0

 

2.1.2.6

Соёлын төв өргөө

1349531.2

 

2.1.2.7

Хотын тээврийн татварын тасаг

135817.6

 

2.1.2.8

Нийтлэг үйлчилгээний газар

490000.0

 

2.1.2.9

Авто замын газар

2170000.0

 

2.1.2.10

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

75000.0

 

2.1.2.11

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ

83200.0

 

2.1.2.12

Улаанбаатар чуулга

102000.0

 

2.1.2.13

Нийслэлийн Тээврийн газар

774800.0

 

2.1.2.13

Архивийн газар

20000.0

 

2.1.2.14

Монголын Хүүхдийн ордон

600000.0

 

2.1.2.15

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

624360.0

 

2.1.2.16

Худалдан авах ажиллагааны газар

110000.0

 

2.1.2.17

Эдийн засгийн Хөгжлийн газар

15000.0

 

2.1.2.18

Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж

150000.0

 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү 

нийслэл 2014 төсөв

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: