Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

чингэлтэй 1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Чингэлтэй 2014 оны төсөв

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: