Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Сүхбаатар дүүрэг 1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Сүхбаатар дүүрэг 2 сүхбаатар дүүрэг 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: