Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн 2014 төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

өмнөговь 2014 төсөв 1 өмнөговь 2014 төсөв 2

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

өмнөговь 2014 төсөв 3 өмнөговь 2014 төсөв4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: