Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өвөрхангай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

   2014 онд Өвөрхангай аймгийн төсөв нийт дүнгээрээ 71 орчим тэрбумаар батлагджээ.Үүнээс 13.2 тэрбум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө бөгөөд хамгийн үр дүнтэй, хэрэгжих боломжтой ажлуудад зарцуулна гэдгийг аймгийн удирдлагууд үзсэн байна. Өнгөрсөн онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажил удааширч, зарим хөрөнгийг эргүүлэн татахад хүргэсэн учраас 2014 онд гүйцэтгэж буй ажилд богино хугацаагаар хяналт үнэлгээ хийж ажиллах гэнэ.

өвөрхангай 2014 төсөв 1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

өвөрхангай 2014 төсөв 2 өвөрхангай 2014 төсөв3 өвөрхангай 2014 төсөв 4 өвөрхангай 2014 төсөв 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: