Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймгийн 2013 оны худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on February 18, 2014

Архангай үргэлжлэлийг энд үзнэ үү

Архангай аймгийн ХААА-ны 2013оны бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авалтын жилийн тайлан

Архангайн амьдрал” сонины 2013 оны 12 сарын 05-ны дугаарт нийтлэгджээ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: