Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянхонгор аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_2 Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_3 Баянхонгор 2014 ОНХС жагсаалт_Page_4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: