Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ,барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_1 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_2p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_3p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_4p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_5p18bagpjh31gv6138v10i1c1a2lt1_Page_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: