Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Чингэлтэй дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

http://chingelteicouncil.mn/?p=3692

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: