Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2013 оны 1-р улирлын үзүүлэлтүүд

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo

https://docs.google.com/file/d/0B9Q_Lu6OCfPfTEJsLUd2VHp1SzA/edit?pli=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: