Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хан-Уул дүүргийн 2012 оны тодотгосон төсөв

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (18)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (19) Image (20) Image (21) Image (22) Image (23)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: