Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн оролцоотой төсөв-2014 оны санал асуулгын дүн

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Photo0953үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (38) Image (39) Image (40) Image (41)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: