Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төв аймгийн ЗДТГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

  

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (24)

Image (3) 8 huudasImage (26) 25huudas Image (28) Image (29) Image (30)Image (31) Image (32) Image (33) Image (34)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: