Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон аймгийн 2013 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/130700043

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: