Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын талаарх хэлэлцүүлэг явуулж байна

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

2014_Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

2014_Page_02 2014_Page_03 2014_Page_04 2014_Page_05 2014_Page_06 2014_Page_07 2014_Page_08 2014_Page_09 2014_Page_10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: