Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төв аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол: Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Image (11) үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (12)

Image (13)

Image (14) Image_+

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: