Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сүхбаатар аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

2013 hotolbor_Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

2013 hotolbor_Page_02 2013 hotolbor_Page_03 2013 hotolbor_Page_04 2013 hotolbor_Page_05 2013 hotolbor_Page_06 2013 hotolbor_Page_07 2013 hotolbor_Page_08 2013 hotolbor_Page_09 2013 hotolbor_Page_10 2013 hotolbor_Page_11 2013 hotolbor_Page_12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: