Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Увс аймгийн төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүн

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0056 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image0057

Image0058

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: